Katedra didaktiky fyziky: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Didaktika fyziky


Stále zřetelněji se před jeho duchovním zrakem měnilo vakuum v prostor protkaný magnetickými a elektrickými „siločarami“. Přispěly k tomu pokusy, které ukazovaly magnetické siločáry pomocí rozložení železných pilin, stejně jako poznatek, že při magnetických a elektrických jevech vždy spolu působí dva póly, mezi nimiž se prostírá silové pole. Jeho kolegové ho však nemohli na této pro ně nesrozumitelné cestě následovat.
Thomas Buhrke o Michaelu Faradayovi: Převratné objevy fyziky, Academia 1999, str. 53Přehled klíčových zákonů/veličin/pojmů

pro jednotlivé fyzikální obory na úrovni střední školy, které vytvořili studenti učitelství fyziky v ZS 2015/2016.

Prezentace/materiály


http://kdf.mff.cuni.cz/~kekule
Aktualizováno: 17. 10. 2013