Katedra didaktiky fyziky: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

NPED 015,016 Pedagogický seminář

Seminář probíhá v zimním a letním semestru a je primárně určen pro studenty 1. roč. nav.Mgr. studia. Sylabus je k dispozici zde.

Seminář se koná vždy ve středu 18:10-19:40 v učebně KDF, Trója 7. p.

Aktuální program semináře najdete na stránkách KDF zde.

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na 75 % seminářích.

Prezentace, materiály, odkazy:

Archiv prezentací a materiálů

http://kdf.mff.cuni.cz/~kekule
Aktualizováno: 10. 5. 2007