Katedra didaktiky fyziky: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Grafy ve výuce fyziky


Užívání grafů ve vědě a matematice sedmnáctého a osmnáctého století mělo vášnivé zastánce, kteří v něm viděli nejhlubší jazyk vědy, na jaký se dlouho čekalo, jiní se tomu naopak vysmívali, jako nepřesnému počínání, při němž se ztrácí rigoróznost. Pravda je někde uprostřed. Grafy dovolují rychle vyvozovat tendence a vidět možné vztahy. Dovolují nám na první pohled získat více informací, než lze získat pouhým zkoumáním rovnic či souborů čísel.
J. D. Barrow, Vesmírná galerie. argo/dokořán, 2011. (originál: Cosmic Imagery. Key Images in the History of Science.)Volitelný seminář se koná v úterky 9:00-10:30 ve sborovně KDF, Trója 7. p.

Témata

http://kdf.mff.cuni.cz/~kekule
Aktualizováno: 17. 10. 2013