Katedra didaktiky fyziky: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

NPED 023 Školský management

Sylabus a anotace předmětu jsou k dispozici zde.

Seminář se v tomto akademickém roce nevyučuje.

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na 75 % seminářích.

Archiv prezentací a materiálů

2014/2015 2012/2013

9. 11.: Prezentace MŠMT, ČŠI, VÚP, ÚIV...aneb instituce zabývající se vzděláváním Prezentace z roku 2010. Informace k současnému stavu jsou zde.

15. a 22. 11: Téma Školský zákon.

2009/2012
http://kdf.mff.cuni.cz/~kekule
Aktualizováno: 10. 5. 2007