Katedra didaktiky fyziky: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

NDFY073 Fyzika v mezipředmětových vazbách

Volitelný seminář určený zejména studentům v navazujícím Mgr. studiu probíhá v letním semestru. Sylabus a anotance předmětu jsou zde.

Archiv

Letní semestr 2009

Materiály k semináři na téma Srdce ke stažení zde. Prezentaci je možné stáhnout zde. Pracovní listy zde.

Letní semestr 2008

Proběhly semináře na téma Srdce zaměřené na oběh krve a srdce jako čerpadlo. Prezentaci je možné stáhnout zde. Pracovní listy zde.

Další seminář se týkal Reakční doby. Pracovní listy je možné stáhnout zde. Pracovní list k souvisejícímu, ale poněkud obtížnému tématu o membránovém potenciálu buňky je zde, velmi dobrý studijní text Nernstova rovnice srozumitelně od doc. J. Obdržálka je dostupný zde.

Poslední semináře byly zaměřeny na orientaci v prostoru. Prezentace je ke stažení zde. Slajdy, na kterých je uvedeno shrnutí nebo řešení úloh jsou podbarveny šedě. Program na tvorbu 3D fotek v zazipované podobě 3D AnaMaker.

Fotografie vytvořené studentkami:
ovecka + ovecka a výsledek ovecka
ovecka + ovecka a výsledek ovecka
Letní semestr 2007

15.3. a 22.3. proběhl seminář na téma Vnímání prostoru, které se týkalo těchto tří oblastí

Prezentace ze semináře je ke stažení zde. Slajdy, na kterých je uvedeno shrnutí nebo řešení úloh jsou podbarveny šedě. Program na tvorbu 3D fotek v zazipované podobě 3D AnaMaker.

12. 4. téma Šíření vzruchu

10. 5. téma Srdce. Seminář byl zaměřen na oběh krve a srdce jako čerpadlo. Srdce obecně by bylo téma na velký mezipředmětový projekt, u nás zatím spíše opomíjený.

http://kdf.mff.cuni.cz/~kekule
Aktualizováno: 10. 5. 2007