Katedra didaktiky fyziky: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Úvod do rešeršní a výzkumné činnosti I a II

NDFY071 a NDFY072

Let's look at what they taught me in school about how to write. First you chose a topic, perhaps off a list, perhaps at your teacher's suggestion, perhaps out of the air or by looking at which shelf in the library still had books available on it. Then you researched the topic. Then you thought about your topic. Having thought, you made an outline for your paper, then wrote, starting with I,1 on your outline... I don't think this model worked. J. Bolker, Writing Your Dissertation in fifteen minutes a Day. New York, Henry Holt&Company, 1998.Seminář se koná ve čtvrtek 9:00-10:30 ve sborovně KDF, Trója 7. p.

v tyto termíny: 9. 10., 23. 10., 30. 10., 6. 11., 20.11., 27. 11., a 8. 1.

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na 75 % seminářích.


Archiv prezentací a materiálů

Prezentace z 2011/12

Škoda, Doulík: Multimediální interaktivní cvičebnice vybraných metod pedagogického výzkumu.
Dotazník a škálování.

Prezentace z 2010/11

Souhrnná prezentace z 2010/2011, vytvořená v Prezi: zde.

http://kdf.mff.cuni.cz/~kekule
Aktualizováno: 10. 5. 2007