Katedra didaktiky fyziky: Mgr. Věra Koudelková

Matematicko-fyzikální­ fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Fyzika pro nefyziky

V letech 2005 - 2009 jsem se podílela na přípravě a organizaci přednášek a exkurzí kurzu Fyzika pro nefyziky Univerzity třetího věku. Obecné informace o kurzu viz stránky fakulty.

V rámci kurzu se posluchači seznamují populární formou s některými partiemi fyziky. Během dvou semestrů posluchači absolvují například přednášky z částicové a kvantové fyziky, klimatologie, akustiky, klasické mechaniky, teorie relativity a další. Kromě přednášek jsou součástí kurzu také exkurze na zajímavá fyzikální pracoviště.

Akademický rok 2009-2010

Program letního semestru roku 2009/2010.

Prezentace přednášejících:

Přednáška Doc. Drozda o hořčíku.

Přednáška RNDr. Bílka o kvantové mechanice a aplet, který RNDr. Bílek ukazoval v rámci přednášky.

Přednáška B. Bittové o nanotechnologiích.

Přednáška Mgr. Mikšovského o klimatologii.

Přednáška doc. Rottera o nízkých teplotách.

Přednáška Mgr. Plicky o zemětřesení.

Přednáška prof. Štěpánka o světle a navazující přednáška o laserech.

Text k přednášce doc. Podolského o kosmologii.

Exkurze

V rámci exkurzí se posluchači podívali na tokamak Compass v UFP AV ČR (přednáška RNDr. J. Mlynáře), STM mikroskop ve Fyzikálním ústavu AV ČR (přednáška RNDr. A. Fejfara). V letním semestru účastníci navštívili pracoviště Leksellova Gama nože v nemocnici Na Homolce a jaderný reaktor VR-1 Vrabec patřící FJFI ČVUT.

tokamak Compass

http://kdf.mff.cuni.cz/~koudelkova
Aktualizováno: 7. 10. 2010