Katedra didaktiky fyziky: Mgr. Věra Koudelková

Matematicko-fyzikální­ fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Další aktivity

Kromě svého doktorského studia učím na Gymnáziu Českolipská , organizuji Soustředění mladých fyziků a matematiků pro studenty převážně středních škol. Několik let jsem také vedla kroužek Hrajeme si s fyzikou pro děti prvního stupně ZŠ a podílela se na organizaci kurzu Fyzika pro nefyziky Univerzity třetího věku.
http://kdf.mff.cuni.cz/~koudelkova
Aktualizováno: 11. 9. 2011