Katedra didaktiky fyziky: Mgr. Věra Koudelková

Matematicko-fyzikální­ fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Doktorské studium

Název mé doktorské práce je Elektřina a magnetismus vlastníma rukama a hlavou. V rámci této práce se zabývám vyhledáváním, ověřováním, kvantitativním proměřováním a zpracováním zajímavých experimentů z elektřiny a magnetismu.

http://kdf.mff.cuni.cz/~koudelkova
Aktualizováno: 7. 10. 2010