Katedra didaktiky fyziky: Mgr. Věra Koudelková

Matematicko-fyzikální­ fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Soustředění mladých fyziků a matematiků

Od roku 2003 jsem vedoucí (a od roku 2007 hlavní vedoucí) Soustředění mladých fyziků a matematiků. Soustředění je určeno pro studenty SŠ (a případně vyšších ročníků ZŠ), koná se vždy dva týdny v první polovině srpna.

Podrobněji si o našem soustředění můžete přečíst na jeho webových stránkách.

http://kdf.mff.cuni.cz/~koudelkova
Aktualizováno: 13. 3. 2009