Katedra didaktiky fyziky: Mgr. Věra Koudelková

Matematicko-fyzikální­ fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Výuka

Fyzika II (Elektřina a magnetismus NUFY 101) - cvičení

Školní rok 2012/2013

Podmínky zápočtu:

Aktivní účast na cvičeních, úspěšně napsaná zápočtová písemka, místo druhé písemky odevzdat 18 spočtených příkladů (po dvou z každého tématu, dle vlastního výběru). Při odevzdání příkladů budu chtít, abyste spočtenému rozuměli.

Zápočtová písemka

1. termín, 18. 4. 2013: Výsledky

2. termín, 31. 5. 2013: Výsledky

3. termín, 11. 6. 2013: Výsledky

4. termín, 5. 7. 2013 v 10 hodin: Pokud se nedostanete do budovy, volejte 22191 2429

Stručný obsah jednotlivých cvičení (denní studium):

Stručný obsah jednotlivých cvičení (kombinované studium):

Materiály:

Zadání úloh (v pdf, zadání jsou průběžně aktualizována):

Doporučená literatura:

Další materiály:

Školní rok 2011/2012

Zápočtová písemka:

1. termín: Zadání a Výsledky

2. termín: Výsledky. Písemky k nahlédnutí po domluvě u mě, jejich rozbor bude součástí diskuze při odevzdání příkladů.

Stručný obsah jednotlivých cvičení (denní studium):

Stručný obsah jednotlivých cvičení (kombinované studium)

Školní rok 2010/2011

1. zápočtová písemka

Denní studium

1. termín: Zadání a výsledky

2. termín: Zadání a výsledky

Kombinované studium

Zadání a výsledky 1. termínu písemky.

Stručný obsah jednotlivých cvičení (denní studium):

Stručný obsah jednotlivých cvičení (kombinované studium)

Školní rok 2009/2010

Denní studium:

Zadání a výsledky zápočtové písemky z elektrostatiky.

Zadání a výsledky náhradní písemky z elektrostatiky.

Kombinované studium:

Zadání zápočtové písemky z elektrostatiky.

Millikanův experiment (ze stránek Základních fyzikálních praktik )

http://kdf.mff.cuni.cz/~koudelkova
Aktualizováno: 13. 4. 2012