KDF MFF UK: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na osobních stránkách:

Působení v částicové fyzice

V letech 2000 - 2004 jsem jako studentka působila na Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK a v těchto letech zde napsala dvě diplomové práce. Obě se týkaly vnitřního detektoru pro připravovaný experiment ATLAS. Tento detektorový komplex se staví na na urychlovači LHC (v CERNu u Ženevy), který po spuštění bude největším urychlovačem vstřícných svazků na světě.

V tomto období jsem také měla několik různých seminářů o částicové fyzice a detektoru ATLAS, asi nejrozsáhlejší materiály, jsem připravila pro přednášku na Roudnickém gymnáziu a pro studenty PřF. Také jsem vyrobila několik propagačních plakátů: pro laboratoř Van de Graaffova urychlovače, o aktivitách MFF UK v rámci projektu ATLAS

http://kdf.mff.cuni.cz/~koupilova
Aktualizováno: 14. 11. 2006