Materiály k brožuře Učíme jadernou fyziky, ČEZ, a.s.

Soubor s hmotnostmi nuklidů - pro žáky, k aktivitě Fúze nebo štěpení?

Řešení aktivity Fúze nebo štěpení? - pro učitele

Text brožury Učíme jadernou fyziku (pdf, zatím neoficiální verze, která ještě obsahuje tiskové chyby)

Text brožury Jaderné hrátky (pdf)