Do you understand the hydrogen wave functions?

And do you want to?

Are your ideas of orbital shapes correct?

And do you want to test them?

Then you are at the right place!

Rozumíte vlnovým funkcím atomu vodíku?

A chtěli byste?

Je vaše představa atomových orbitalů správná?

Chtěli byste si ji otestovat?

Potom jste na správném místě!

The world of quantum mechanics, atom orbitals, wave functions, Legendre and other polynomials is a world of many misinterpretations and misunderstandings. We encountered these difficulties by teaching quantum mechanics at introductory university level. Because we didn't find on the web any solution we liked, we crafted our own computer tools and, what is important, a workbook with appropriate tasks for better imagination of hydrogen atom orbitals. At this website you can find both the software tools and the important parts of the workbook, we made. Feel free to use it and please give us feedback, if you found it useful, have ideas of improvement or if you just liked (or dislike) it.

Svět kvantové mechaniky, atomových orbitalů, vlnových funkcí, Legendrových a dalších polynomů je plný špatných představ. S těmito problémy jsme se potkali při vedení úvodního vysokoškolského kurzu kvantové mechaniky. Protože se nám nepodařilo na webu ani jinde najít nástroj, který by vyhovoval našim požadavkům, vytvořili jsme tyto programy. Co je ale důležitější, doplnili jsme je vhodnými úlohami, které by měly řešitele dovést postupně k lepšímu pochopení atomových orbitalů.

Na těchto stránkách můžete najít jak vytvořené programy, tak zadání úloh. Vše připravené k vašemu použití. Budeme velmi rádi, pokud nám napíšete, jak se vám s našimi programy a úlohami pracovalo, případně jak na ně reagovali vaši studenti a obzvláště uvítáme návrhy na jejich vylepšení.

If you are a teacher, you will probably be interested not only in “playing with orbitals” but also in some theoretical and technical aspects of entire project. Please use left menu for going to more detailled pages.

Učitelé, ale samozřejmě nejenom oni, se mohou více zajímat o teoretické a technické podrobnosti celého projektu. Použijte prosím rozcestník vlevo, který vás zavede k detailnějšímu popisu.

Ready to start?

Begin with downloading and installing the computer tools and continue to the tasks.

No need to worry, you will learn while playing with the tools and solving the problems.

Připraveni začít?

Začněte tím, že si stáhnete a nainstalujete potřebné programy a pokračujte úlohami.

Ale žádný strach, učit se budeme hraním s programy a řešením zadaných problémů.

But be careful, it is important while solving the tasks, to really solve, write and draw them, not only to create ideas and imagine the graphs in your head.

Ale pozor! Je velmi důležité při řešení úloh skutečně psát a kreslit, ne si řešení pouze představovat.

Authors:

Zdeňka Broklová and Jan Koupil

Department of Physics Education
Faculty of Mathematics and Physics,
Charles University, Prague, Czech Republic

 

Autoři:

Zdeňka Broklová a Jan Koupil

Katedra didaktiky fyziky
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova, Praha

Aktualizace: 27. 8. 2006

Last update: 27. 8. 2006

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict