Download

Orbitaly (3MB) - česká verze

Orbitaly_full (21MB) - česká verze včetně knihoven LabVIEW

Orbitals (3MB) - English version

Orbitals_full (21MB) - English version including LabVIEW libraries

Návod na instalaci

Installation guide

Programy byly naprogramovány v prostředí LabVIEW. K jejich spuštění je třeba nainstalovat knihovny tohoto prostředí. Stahněte si a poklepáním spusťte program LVRunTimeEng_7.0.exe a dále postupujte dle pokynů instalačního programu (v podstatě jde o opakované mačkání tlačítka Next).

The computer tools were prepared in the LabVIEW environment. So, it's neccesary to install LabVIEW libraries to run the tools. Download the program LVRunTimeEng_7.0.exe and run. Then follow the installation guide.

Pozor, tyto knihovny nefungují pod Windows98 a k jejich instalaci musíte mít administrátorská práva.

Note: These libraries are not compatible with Windows98. You have to work as supervisor to install the libraries.

Z těchto stránek si stáhnete zazipovaný archív se všemi připravenými aplikacemi. Tento archív rozbalte do libovolně zvoleného adresáře. Pokud jste již nainstalovali knihovny prostředí LabVIEW, mělo by jít spustit jednotlivé programy.

V případě potíží kontaktujte autory.

Then you can download compressed file with all prepared tools. Unpack it at any folder. If the LabVIEW libraries are installed, you should be able to run the tools.

Dostupné materiály

LVRunTimeEng_7.0.exe

Orbitaly (3MB) - česká verze

Orbitaly_full (21MB) - česká verze včetně knihoven LabVIEW

Orbitals (3MB) - anglická verze

Orbitals_full (21MB) - anglická verze včetně knihoven LabVIEW

Pracovní sešit (pdf) - z pilotního běhu 2006

Available materials

LVRunTimeEng_7.0.exe

Orbitaly (3MB) - Czech version

Orbitaly_full (21MB) - Czech version including LabVIEW libraries

Orbitals (3MB) - English version

Orbitals_full (21MB) - English version including LabVIEW libraries

Workbook (pdf) - from piloting 2006 (Czech version only)

Pracovní sešit z dílny na semináři Heuréky v Náchodě, 2006

Workbook used at the workshop in the Heureka seminar, Nachod 2006 (Czech version only)

Pracovní sešit pro pilotáž v letním semestru 2006/2007 a doprovodný dotazník

Pracovní sešit verze z roku2014

Články a publikace

Publication

Příspěvek na konferenci GIREP 2006 (anglicky, pdf)

Paper (draft version) from GIREP 2006 conference (pdf)

Příspěvek na konferenci Veletrh nápadů učitelů fyziky 2006 (pdf)

Paper from Physics' teachers invention fair 11 (Czech, pdf)

Aktualizace: 27. 8. 2006

Last update: 27. 8. 2006

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict