KDF MFF UK: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na osobních stránkách:

Doktorské studium

V letech 2004-2008 jsem byla interní doktorandkou na Katedře didaktiky fyziky MFF UK. Téma mé práce znělo Netradiční metody a formy výuky fyziky (text práce, pdf, 4MB), takže v rámci studia jsem zužitkovala své zkušenosti z různých zážitkových akcí, na jejichž přípravě a vedení jsem se podílela.

Kromě toho jsem se snažila a i nadále snažím najít různé netradiční metody, které se používají v zahraničí, a prozkoumat jejich používání/použitelnost v naší republice.

Pěkným příkladem je použití běžných novin (deníků). O této možnosti jsem vedla dílnu (wokshop) na Velkém sněmu Heuréky v Náchodě 2005 a připravila shrnující materiál pro sborník. Výsledky rešerše a zkušenosti z dílny jsem také prezentovala na konferenci Šoltézové dni v Bratislavě (2005, článek). Pokud shledáte tento text v nějakém směru inspirující či dokonce některý z nápadů vyzkoušíte se svými studenty, budu velmi ráda, pokud mi o tom napíšete (vděčná budu i za kritické poznámky).

Ve spolupráci s ČEZ, a. s. jsem připravila brožurku nazvanou Jaderné hrátky, která poskytuje učitelům ZŠ i SŠ, ale i dalším zájemcům z řad rodičů či vedoucích různých zájmových kroužků nápady na aktivity, které modelují základní jevy týkající se atomového jádra. Na ni později navázala brožura Učíme jadernou fyziku určená učitelům na středních školách a přinášející náměty diskuzního či problémového charakteru. Obě publikace kladou velký důraz na aktivitu dětí a studentů. Doprovodné elektronické materiály jsou umístěné na webu. Obě brožury je možné zdarma objednat na webových stránkách společnosti ČEZ.

Mezi další projekty, kterými se i nadále zabývám, patří Zobrazování orbitalů atomu vodíku. V rámci tohoto projektu jsme se s kolegou J. Koupilem snažili připravit nástroj, jak zpřístupnit a zviditelnit téma tak náročné na představivost studentům. Tento projekt má vlastní webové stránky. A protože kvantovou fyziku považuji za velmi zajímavou část fyziky, snažím se hledat nové cesty, jak ji zpřístupnít i na středoškolské úrovni.

http://kdf.mff.cuni.cz/~koupilova
Aktualizováno: 14. 11. 2006