KDF MFF UK: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na osobních stránkách:

Publikace

Knihy

Broklová Z. Fyzika v novinách. (Kapitola v knize). In Rutová N. Média tvořivě pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. 1. vyd. Kladno: o. s. Aisis, 2008.

Broklová, Z. Učíme jadernou fyziku. Součást vzdělávacího program „Svět energie“ společnosti ČEZ, a.s. Praha: ČEZ, a.s., 2008. 92 s. ISBN 978-80-254-1342-5.

Broklová, Z. Jaderné hrátky. Součást vzdělávacího program „Svět energie“ společnosti ČEZ, a.s. Praha: ČEZ, a. s., 2006. 42 s.

Závěrečné práce

Broklová, Z. Netradiční metody a formy výuky fyziky. Dizertační práce. Školitel: L. Dvořák, KDF MFF UK. Obhájena 2008 MFF UK Praha.

Broklova Z. (2004): Simulations of ATLAS silicon strip detector modules in ATHENA framework, diploma thesis, supervisor: Z. Dolezal, IPNP CU, Prague

Broklova Z. (2003): Vyhodnocení účinnosti a kvality polovodičových stripových detektorů pro detektor ATLAS (LHC CERN), diplomová práce, vedoucí: P. Kodyš, UČJF MFF UK, Praha

Články a příspěvky na konferencích

Koupilová, Z. Kvantová fyzika středoškolsky a aktivně In:Zelenický, L. (editor) DIDFYZ 2008, Nitra, 2009, stať ve sborníku. ISBN 978-80-8094-496-4. s. 256-259.

Koupilová, Z. Mandíková, D. Elektronická sbírka řešených úloh z fyziky In:Zelenický, L. (editor) DIDFYZ 2008, Nitra, 2009, stať ve sborníku. ISBN 978-80-8094-496-4. s. 260-264.

Koupilová, Z. Project Orbitals In:Kříž, J.(editor) 16-th Conference of Czech and Slovak Physicist. Proceedings.MAFY, Hradec Králové 2009, s. 400-405, stať ve sborníku. ISBN 80-86148-93-9.

Koupilová, Z. Mandíková, D. Elektronická sbírka řešených úloh z fyziky In: Rauner, K. (editor): Veletrh nápadů učitelů fyziky 12, Západočeská univerzita, Plzeň, 2008, s. 68-71, stať ve sborníku. ISBN 978-80-7043-728-5.

Koupilová, Z. Mandíková, D. Elektronické sbírky řešených úloh z fyziky In:Pedagogický software 2008(autor statě), Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, 2008, s. 87-91, stať ve sborníku. ISBN 80-85645-59-9.

Broklová, Z. Fyzika mikrosvěta. In Dvořák, L. (ed.). Dílny Heuréky 2006-2007. V tisku.

Broklová, Z. Pojďme si hrát s orbitaly. In Dvořák, L. (ed.). Dílny Heuréky 2006-2007. V tisku.

Broklová, Z.; Koupil, J. Visualisation of Hydrogen Atom States. In Slooten, O.; van den Berg, E.; Ellermeijer, T. Modelling in Physics and Physics Education. Proceedings of GIREP Conference 2006. Amsterdam: 2008. s. 210-217.

Broklová, Z. Brožury pro výuku jaderné fyziky na ZŠ a SŠ. In Piskač, V. Projektová výuka fyziky ve ŠVP [CD]. Seminar proceedings. Brno: vlastním nákladem, 2007. ISBN 978-80-7015-121-1.

Broklová, Z. Zážitkový program na akcích s fyzikální tématikou. In Lepil, O. (ed.). 50 let didaktiky fyziky v ČR. Conference proceedings. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. s. 123-128. ISBN 978-80-244-1786-8.

Broklová, Z. Kvantová fyzika středoškolsky a aktivně. In Dvořák, L. (ed.). Veletrh nápadů učitelů fyziky 12. Praha: Prometheus, 2007. s. 183-186. ISBN 80-7196-352-3.

Broklova, Z. Možnosti využití denního tisku ve výuce fyziky, in Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky, Srní. Plzeň: 2007.

Broklová Z. Noviny v hodinách fyziky, Noviny jako učební pomůcka ve fyzice, Fyzika v novinové grafice, Jak noviny informují (nejen) o fyzice, Proč (ne)používat noviny ve škole, Fyzika v novinách - seriál 6 článků pro portál www.rvp.cz. Praha: 2007.

Broklová Z. Principy zážitkové pedagogiky ve výuce fyziky, konference DIDFYZ, Račkova dolina. Nitra: 2006. ISBN 978-80-8094-082-9. 6 s.

Broklová Z. Aktivity z mikrosvěta, In Holubová, R. (ed.). Veletrh nápadů učitelů fyziky 11, sborník konference. Olomouc: 2006. Olomouc: Univerzita Palackého a Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2006. s. 103-112. ISBN 80-244-1491-0.

Broklová Z., Koupil J. Visualisation of Spherical Harmonics and Hydrogen Atom States. Poster. Praha, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Week of Doctoral Students, 2006.

Broklová Z., Dvořák L. CD-ROM Veletrh nápadů pro fyzikální vzdělávání. In Řehout, V. (ed.). Sborník konference Pedagogický software. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. ISBN 80-85645-56-4, s. 196-198

Broklova Z. Možnosti využití denního tisku ve výuce fyziky. In Hajdúková, T. (ed.). Šoltésove dni (sborník konference). Bratislava: 2005. s.~19-22. ISBN~80-7164-398-X

Broklová Z., Dvořák L. Veletrh nápadů pro fyzikální vzdělávání, Multimediální CD-ROM, Praha: Prometheus, 2005. Rozšířená online verze: http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh/sbornik/

Broklová Z. et al. Summer Maths-Physics Camp. In Science on Stage Fair proceedings, Geneve: CERN, 2005.

Broklova Z. Denní tisk ve fyzice, In Dvořák (ed.)., L. Dílny Heuréky 2005, sborník konference projektu Heuréka. Praha: Prometheus, 2005. s.~7-17. ISBN~80-7196-334-8.

Broklová Z., Dvořák L. CD Veletrh nápadů pro fyzikální vzdělávání, In Dvořák, L. (ed.). Veletrh nápadů učitelů fyziky 11, sborník konference. editor: L. Dvořák, Prometheus, Praha, s. 11-14

Broklová, Z. Nefyzikální aktivity z fyzikálních soustředění.In Šerý,~M. (ed.). Veletrh nápadů učitelů fyziky 8. Sborník konferences. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2003. s.~110-112. ISBN~80-7040-647-X.

Broklová, Z. Kroužek fyziky pro 3. ročník ZŠ. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 5, sborník konference. Praha: Prometheus, 2000.

Publikace týkající se ATLASu

Abdesselam, A. et al. The integration and engineering of the ATLAS SemiConductor Tracker Barrel. 2008 JINST 3 P10006

Ahmad, A. et al. Alignment of the Pixel and SCT Modules for the 2004 ATLAS Combined Test Beam. Journal of Instrumentation, Volume 3, September 2008 (P09004)

Abat, E. et al: Combined performance tests before installation of the ATLAS Semiconductor and Transition Radiation Tracking Detectors 2008 JINST 3 S08003.

The ATLAS Collaboration, Aad. G. et al: The ATLAS Experiment at the CERN Large Hadron Collider 2008 JINST 3 S08003.

Carter, A. A. et al. The barrel modules of the ATLAS semiconductor tracker Nucl. Instr. and Meth. A 568 (2), p 642-671

Lacasta, C. et al. (2007): The ATLAS semiconductor tracker end-cap module, Nucl. Instr. and Meth. A, 2006 575 (3), p. 353-389.

Abdesselam, A.; Akimoto, T. et al. The Barrel Modules of the ATLAS SemiConductor Tracker, ATL-INDET-PUB-2006-005, internal note of project ATLAS (LHC). Geneve: CERN, 2006.

Campabadal, F. et al. Design and performance of the ABCD3TA ASIC for readout of silicon strip detectors in the ATLAS semiconductor tracker, Nucl. Instr. and Meth. A 552 (2005), p. 292.

Broklova, Z. et al. SCT module testing system at Charles University in Prague, ATL-INDET-2004-003, interní zpráva projektu ATLAS. Geneve: CERN, 2004.

http://kdf.mff.cuni.cz/~koupilova
Aktualizováno: 14. 11. 2006