KDF MFF UK: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na osobních stránkách:

Úvod do rešeršní a výzkumné činnosti 2008/09

Prezentace - aktualizováno 21/11/08 (ppt)

Úkol ze semináře 6/11: Připravit si parametry rešerše

Úkoly ze semináře 20/11: seznámit se s detailně pravidly některého vyhledavače na volném internetu či vybranou databází, vyzkoušet si různé metody ukládání průběžných i finálních výsledků při vyhledávání

Zápočtový úkol: reflexe vlastních zkušeností při dělání rešerše - písemně, přednést na semináři

Prezentace letní semestr - poslední aktualizace 5. 3. 2009

Úkol ze semináře 5/3: Rozmyslet si jaký článek/poster bude tím zkušebním, který budete psát v průběhu semestru - o čem bude, kam se pošle (časopis/konference), jazyk, komu bude určen, do kdy musí být napsán, první návrh názvu článku

Úkol ze semináře 19/3: Rozmyslet si harmonogram psaní článku/dělání posteru a začít s osnovou.

Seminář 2/4 a 16/4: Typografická pravidla a sazba textu ve Wordu - prezentace.

Seminář 23/4: Jak udělat efektivní poster - prezentace - DÚ: pomocí 60 sekundového testu ohodnoťte několik posterů, najděte na každém z nich několik věcí, tkeré považujete za dobré/pozitivní, a něco, co byste udělali jinak/vylepšili.

http://kdf.mff.cuni.cz/~koupilova
Aktualizováno: 14. 11. 2006