KDF MFF UK: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na osobních stránkách:

Teoretická mechanika (UFY028)

Materiály ze zimního semestru 2013/14

Jak sestavit Lagrangeovy rovnice II. druhu

Pracovní list na Lagrangeovy rovnice II. druhu (scan v pdf)

Úloha s hmotnou pružinou (scan v pdf)

5 kuliček s 6 pružinkami (notebook Mathematicy)

Trajektorie ve fázovém prostoru - oscilátor, oscilátor s tlumením, neharmonický oscilátor, průnik bariérou

Materiály ze zimního semestru 2011/12

Otázky ke zkoušce (doc) - aktualizace 12. 1. 2012

Studijní text Tuhé těleso - doc. Podolský, (lokální kopie v pdf)

Materiály ze zimního semestru 2009/10

Otázky ke zkoušce (doc)

Spřažená kyvadla

Řada 5 kuliček propojených pružinkami (notebok Mathematicy)

Fázový prostor pro netlumený a tlumený oscilátor

Studijní text Tuhé těleso - doc. Podolský

http://kdf.mff.cuni.cz/~koupilova
Aktualizováno: 14. 11. 2006