Katedra didaktiky fyziky: RNDr. Dana Mandíková, CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Dana Mandíková

RNDr. Dana Mandíková, CSc.

Kontakt

Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

V Holešovičkách 2, 182 00 Praha 8 - Trója

(7. Patro, č. dveří A734)

 

Telefon: +420 951552413

Email: dana.mandikova@mff.cuni.cz

http://kdf.mff.cuni.cz/~mandikova
Aktualizováno: 14. 11. 2006