Katedra didaktiky fyziky: RNDr. Dana Mandíková, CSc.

Katedra didaktiky fyziky: RNDr. Dana Mandíková, CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Fyzikální prekoncepce

 

Knižní publikace

Mandíková, D., Trna, J.: Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky. Paido, Brno, 2011. 245 s. ISBN 978-80-7315-226-0

Vybrané články

Mandíková D.: Výuka Newtonových zákonů na ZŠ - intuitivní představy žáků. Metodický portál VÚP Praha, 2005

Mandíková D., Kelnarová M.: Představy žáků o elektrickém proudu a napětí. (doc) MFI, 15, 2006, č. 6, s. 343-352

Mandíková D.: Intuitivní představy o pohybu a síle I. (doc) MFI, 15, 2006, č. 9, s. 539-547

Mandíková D.: Intuitivní představy o pohybu a síle II. (doc) MFI, 15, 2006, č.10, s.598 -605

Mandíková D.: Intuitivní představy o gravitačním působení. (doc) MFI, 16, 2006, č. 2, s.85 - 97

Mandíková D.: Intuitivní představy ve fyzice. (doc) In: Sborník ze semináře Aby fyzika žáky bavila. Vlachovice 2005

Mandíková D.: Intuitivní představy žáků o elektrickém proudu a napětí. Metodický portál VÚP Praha, 2007

Mandíková D.: Intuitivní představy o gravitačním působení. Metodický portál VÚP Praha, 2007

Mandíková D.: Intuitivní představy o postavení Země ve vesmíru. Metodický portál VÚP Praha, 2007

Mandíková D.: Prekoncepty žáků a studentů v oblasti elektřiny. (doc) In: Sborník z konference Didfyz 2006 – Rozvoj schopností žáků v přírodovědném vzdělávání (CD). UKF Nitra 2007

Mandíková, D., Čížková, D.: Prekoncepce studentů o síle a pohybu. (pdf) MFI, 19, č. 7, s.406-414, č. 8, s. s.478-484. Prométheus, Praha 2010. ISSN 1210-1761

Mandíková, D., Čížková, D.: Prekoncepce studentů o síle a pohybu – výsledky testu FCI. (pdf) PMFA, 55, č.2, JČMF 2010. s.148-154. CS-ISSN-0032-2423

Mandíková, D., Schamberger, J.: Prekoncepce žáků v termice. MFI, 24, č. 5, Prometheus, Praha 2015, s. 347-356, ISSN 1210-1761 (print), 1805-7705 (on-line)

Mandíková, D.: Zkoumáme ohřívání a chladnutí. MFI 27, č. 2, Prométheus, Praha 2018. s. 110 – 121. ISSN 1210-1761

 

Vedení diplomových prací k danému tématu

Klímová,E.: Porozumění základním pojmům v optice u žáků ZŠ. Obhájeno 1990.

Jirošová,Š.: Představy žáků SŠ o základních vlastnostech elektrického proudu a elektrického napětí. Obhájeno 1992.

Likusová,D.: Představy žáků o teple a teplotě. Obhájeno 1994.

Kelnarová, M.: Představy žáků o základních vlastnostech elektrického proudu a napětí. (doc) Obhájeno 2005.

Dobias, P.: Představy studentů o energii. Obhájeno 2008.

Čížková, D..: Prekoncepce studentů o síle a pohybu. (pdf) Obhájeno 2009.

Zedník, M.: Prekoncepce žáků v oblasti geometrické optiky. Obhájeno 2010.

Schamberger, J.: Prekoncepce žáků v oblasti termiky. Obhájeno 2014.

Čečák, M.: Prekoncepce studentů o teple a teplotě. Obhájeno 2015.

 

Vedení bakalářských prací k danému tématu

Čížková, D.: Představy studentů o vztahu síly a pohybu. Obhájeno 2007.

http://kdf.mff.cuni.cz/~mandikova
Aktualizováno: 14. 11. 2006