Katedra didaktiky fyziky: RNDr. Dana Mandíková, CSc.

Katedra didaktiky fyziky: RNDr. Dana Mandíková, CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Knižní publikace, skripta

Rojko M. a kol.: Fyzika kolem nás. Fyzika I pro základní a občanskou školu. Scientia, Praha 1995

Rojko M. a kol.: Fyzika kolem nás. Fyzika II pro základní a občanskou školu. Scientia, Praha 1996

Rojko M. a kol.: Fyzika kolem nás. Fyzika III pro základní a občanskou školu. Scientia, Praha 1997

Rojko M. a kol.: Fyzika kolem nás. Fyzika IV pro základní a občanskou školu. Scientia, Praha 1998

Rojko M. a kol.: Fyzika kolem nás 1.Sbírka úloh. Scientia, Praha 2001

Mandíková D., Palečková J., Tomášek V.: Praktické úlohy TIMSS. VÚP, Praha 1996

Palečková J., Mandíková D.: Netradiční přírodovědné úlohy. ÚIV, Praha 2003

Svoboda M. a kol.: Praktikum školních pokusů I. UK, Praha 1993

Zieleniecová P. a kol.: Třetí mezinárodní studie matematického a přírodovědného vzdělání. VÚP, Praha 1993

Andrášová H. a kol.: Slovní hodnocení na 2. stupni ZŠ. Dr. Josef Raabe, Praha 2006, s. 67 - 74

Dvořák, L., Dvořáková, I., Kekule, M., Kolářová, R., Mandíková, D., Pöschl, R., Svoboda, E., Žák, V.: Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele (2E06020) 163 s., Matfyzpress, Praha, 2008

Tomášek, V. a kol.: Výzkum TIMSS 2007. Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník. ÚIV, Praha 2009, ISBN 978-80-211-0586-7

Tomášek, V. a kol.: Výzkum TIMSS 2007. Úlohy z přírodních věd pro 8. ročník. ÚIV, Praha 2009, ISBN 978-80-211-0589-8

Mandíková, D., Houfková, J. a kol.: Přírodovědné úlohy pro druhý stupeň základního vzdělávání. Náměty na rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007. Ústav pro informace ve vzdělávání 2011. ISBN 978-80-211-0610-9

Hejný, M., Houfková, J., Jirotková, D., Mandíková, D. a kol.: Matematické a přírodovědné úlohy pro první stupeň základního vzdělávání. Náměty na rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007. Ústav pro informace ve vzdělávání 2011. ISBN 978-80-211-0611-6

Karásková, V., Mandíková, D., Kroupová, B.: Fyzikální nápadník 1. Sbírka úloh pro základní školy a víceletá gymnázia. Prometheus, Praha, 2011. 84 s. ISBN 978-80-7196-412-4

Mandíková, D., Trna, J.: Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky. Paido, Brno, 2011. 245 s. ISBN 978-80-7315-226-0

Mandíková, D., Houfková, J. a kol.: Úlohy pro rozvoj přírodovědné gramotnosti. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009. Česká školní inspekce, Praha 2012. ISBN 978-80-905370-1-9

Hejný, M., Houfková, J., Jirotková, D., Mandíková, D., Starý, K. a kol.: Čtenářské, matematické a přírodovědné úlohy pro první stupeň základního vzdělávání. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění šetření TIMSS a PIRLS 2011. Česká školní inspekce, Praha 2013. ISBN 978-80-905370-7-1

Janoušková, S., Tomášek, V., Frýzek, M., Houfková, J., Mandíková, D.: TIMSS 2011. Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník. Česká školní inspekce, Praha 2013. ISBN 978-80-905370-5-7

Koupilová, Z., Mandíková, D.: Zbirka zadań z fiziki. Zbiór s rozwiazaniami I Mechanika. Druk –Wydawnictvo Naukowe UMK, Toruń 2013

Koupilová, Z., Mandíková, D., Rochowicz, K., Karwasz, G.: Zbirka zadań z fiziki. Zbiór s rozwiazaniami Mechanika. Druk -Wydawnictvo Naukowe UMK, Toruń 2014. ISBN 978-83-231-3291-2

Starý, K., Mandíková, D., Laufková, V., Jirotková, D., Houfková, J., Hejný, M., Dvořák, D.: Úlohy pro rozvoj dovedností. Metodická publikace pro učitele základních škol a víceletých gymnázií. Česká školní inspekce, Praha 2014, 92 s. ISBN 978-80-905632-2-3

Koupilová, Z., Mandíková, D., Rochowicz, K., Karwasz, G.: Zbirka zadań z fiziki. Zbiór s rozwiazaniami Mechanika. Druk –Wydawnictvo Naukowe UMK, Toruń 2014. ISBN 978-83-231-3291-2

Janoušková, S., Tomášek, V., Frýzek, M., Houfková, J., Mandíková, D.: Publikace s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření TIMSS 2015. Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník. Česká školní inspekce, 2017. 168 s. ISBN 978-80-88087-11-3

 

Vybrané články

Mandíková D.,Zieleniecová P.: Intuitivní představy v mechanice. PMFA, 38, 1993, č.4, s.233-238

Mandíková D.: Intuitivní představy ve fyzice. MFI, 3, 1993, č.2

Mandíková D.: Výuka Newtonových zákonů na ZŠ - intuitivní představy žáků. Metodický portál VÚP Praha, 2005

Mandíková D., Kelnarová M.: Představy žáků o elektrickém proudu a napětí. MFI, 15, 2006, č. 6, s. 343-352

Mandíková D.: Intuitivní představy o pohybu a síle I. MFI, 15, 2006, č. 9, s. 539-547

Mandíková D.: Intuitivní představy o pohybu a síle II. MFI, 15, 2006, č.10, s.598 -605

Mandíková D.: Intuitivní představy ogravitačním působení. MFI, 16, 2006, č. 2, s.85 - 97

Mandíková D., Palečková, J.: Videostudie TIMSS 1999 – jak se vyučuje přírodním vědám v různých zemích. Pedagogika, 3/2007, PedF UK, Praha 2007, s. 238-250

Mandíková D.: Intuitivní představy žáků o elektrickém proudu a napětí. Metodický portál VÚP Praha, 2007

Mandíková D.: Intuitivní představy o gravitačním působení. Metodický portál VÚP Praha, 2007

Mandíková D.: Intuitivní představy o postavení Země ve vesmíru. Metodický portál VÚP Praha, 2007

Mandíková D.: Prekoncepty žáků a studentů v oblasti elektřiny. (doc) In: Sborník z konference Didfyz 2006 – Rozvoj schopností žáků v přírodovědném vzdělávání (CD). UKF Nitra 2007

Mandíková D.: Výsledky českých žáků v mezinárodních výzkumech TIMSS a PISA. (doc) In: Sborník ze semináře Projektová výuka fyziky ve ŠVP. JČMF, Praha 2007.

Mandíková D., Palečková, J.: Videostudie TIMSS 1999 - jak se vyučuje přírodním vědám v různých zemích. Pedagogika, 3/2007, PedF UK, Praha 2007, s. 238-250.

Mandíková,D.: Výuka přírodních věd v různých zemích – výsledky Videostudie TIMSS 1999. MFI 17, č. 5, Prométheus, Praha 2008. s.281–295

Mandíková,D.: Výuka přírodních věd v různých zemích – výsledky Videostudie TIMSS 1999. MFI 17, č. 6, Prométheus, Praha 2008. s.343-351

Mandíková,D., Palečková,J.: Přírodovědná gramotnost českých žáků – výsledky výzkumu PISA 2006. MFI 18, č. 4, Prométheus, Praha 2008. s. 214-229

Mandíková, D.: Postoje žáků k přírodním vědám – výsledky výzkumu PISA 2006. In: Sborník z konference Didfyz 2008 – Vyučovanie fyziky vo svetle novych poznatkov vedy. (CD). UKF Nitra 2007, 8 s. ISBN 978-80-8094-496-4

Broklová, Z., Mandíková, D.: Elektronické sbírky řešených úloh z fyziky. In:Pedagogický software 2008, Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, 2008, s. 87-91

Koupilová, Z., Mandíková, D.: Elektronická sbírka řešených úloh z fyziky. In: Sborník z konference Didfyz 2008 – Vyučovanie fyziky vo svetle novych poznatkov vedy. (CD). UKF Nitra 2009, 4 s. ISBN 978-80-8094-496-4

Mandíková, D., Koupilová, Z.: Elektronická sbírka řešených úloh z fyziky. In: Sborník z konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 13, ed. Rauner, Karel; Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2008, s. 68-71, ISBN 978-80-7043-728-5

Mandíková, D., Koupilová, Z.: Elektronická sbírka řešených úloh z fyziky. In: Sborník z konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 14, ed. Bochníček, Zdeněk; Navrátil, Zdeněk, Masarykova univerzita, Brno, 2009, s. 138-143 ISBN 978-80-210-5022-8

Mandíková, D.: Postoje žáků k přírodním vědám – výsledky výzkumu PISA 2006. Pedagogika, 59, 4/2009, UK PedF Praha, s.380-395, ISSN 0031-3815

Mandíková, D., Tomášek, V.: Výsledky českých žáků ve výzkumu TIMSS 2007. MFI, 19, č. 5, Prométheus, Praha 2010. s.275-291. ISSN 1210-1761

Mandíková, D., Čížková, D.: Prekoncepce studentů o síle a pohybu. MFI, 19, č. 7, s.406-414, č. 8, s.478-484. Prométheus, Praha 2010. ISSN 1210-1761

Mandíková, D., Čížková, D.: Prekoncepce studentů o síle a pohybu – výsledky testu FCI. PMFA, 55, č.2, JČMF 2010. s.148-154. CS-ISSN-0032-2423

Mandíková, D., Koupilová, Z.: Elektronická sbírka řešených úloh z fyziky. MFI, 20, č.1, Prométheus, Praha 2010. s.37-41. ISSN 1210-1761

Koupilová, Z., Mandíková, D., Snětinová, M.: Elektronická sbírka řešených úloh z fyziky. Fyzikálne listy, roč. XV., č. 3. ISSN 1337-7795

Mandíková,D., Palečková,J.: Výsledky českých žáků ve výzkumu PISA 2009 – zhoršení v matematice i přírodních vědách. (pdf) MFI, 21, č. 4, Prométheus, Praha 2011. s. 210-222. ISSN 1210-1761

Koupilová, Z., Mandíková, D., Popová, M., Snětinová, M.: Elektronická sbírka řešených úloh z fyziky. (pdf) Sborník konference: Veletrh nápadů učitelů fyziky 15. ed.Drozd, Zdeněk, Prometheus, Praha, 2011, s. 152-157 ISBN 978-80-7196-417-9

Koupilová, Z., Mandíková, D., Snětinová, M.: Elektronická sbírka řešených úloh z fyziky. (pdf) Sborník z mezinárodní konference Didfyz 2010 – Aktualne problémy fyzikálneho vzdelávania v európskom priestore. (CD). Ed. Zelenický, Lubomír, UKF Nitra 2011, 5 s. ISBN 978-80-8094-988-4

Mandíková, D., Koupilová, Z.: Elektronická sbírka řešených úloh z fyziky. (pdf) Rozhledy matematicko-fyzikální, 86, č.1, JČMF, Praha 2011. s.7-16 ISSN 0035-9343

Koupilová, Z., Mandíková, D., Snětinová, M.: Elektronická sbírka řešených úloh z fyziky. (pdf) Sborník konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 16. ed. Holubová, Renata, Univerzita palackého v Olomouci, Olomouc, 2011, s. 173-178 ISBN 978-80-244-2894-9

Karásková, V., Mandíková, D., Kroupová, B.: Fyzikální nápadník 1. Sbírka úloh pro základní školy a víceletá gymnázia. In: Sborník ze semináře OS FPS JČMF: Jak učím fyziku?, JČMF, Praha 2011. editor: Robert Seifert, ISBN 978-80-7015-010-8

Koupilova, Z., Mandikova, D., Snetinova, M., Sabatka, Z.: Electronic Collection of Solved Physics Problems – How to Create Your Own New Problem. Proceedings GIREP-EPEC Conference 2011, Physics Alive, University of Jyväskylä, ISBN 978-951-39-4801-6

Houfková, J., Mandíková, D.: Fyzika v krabičce. In: Sborník z konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 17. ed. Věra Koudelková. Nakladatelství P3K, Praha, 2012. s. 100 – 104. ISBN 978-80-87343-13-5

Koupilová, Z., Mandíková, D., Snětinová, M.: Elektronická sbírka řešených úloh z fyziky. In: Sborník z konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 17. ed. Věra Koudelková. Nakladatelství P3K, Praha, 2012. s. 177 – 182. ISBN 978-80-87343-13-5

Koupilová, Z., Mandíková, D., Snětinová, M.: Elektronická sbírka řešených úloh z fyziky. In: Sborník z mezinárodní konference Didfyz 2012 – (CD). Ed. Zelenický, Lubomír, UKF Nitra 2013, 6 s. ISBN 978-80-558-0232-9

Drozd. Z., Houfková, J., Mandíková, D.: Pokusy v přírodovědě na 1. stupni základní školy. In: Sborník z mezinárodní konference Didfyz 2012 – (CD). Ed. Zelenický, Lubomír, UKF Nitra 2013, 7 s. ISBN 978-80-558-0232-9

Mandíková, D., Houfková, J., Drozd. Z.: Science teacher Training at the Department of Physics Education, MFF UK in Prague. In: Proceedings of the 10th International Conference on Hands-on-Science. Education for Science and through Science. Košice 2013. ISBN 978-989-98032-2-0

Mandíková, D., Houfková, J.: Problémy českých žáků při řešení přírodovědných úloh výzkumů TIMSS a PISA. In: Sborník z konference Moderní trendy v přípravě učitelů 6. Kašperské Hory 2013. (v tisku)

Koupilová, Z., Mandíková, D., Snětinová, M.: Elektronická sbírka řešených úloh z fyziky a matematiky. In: Sborník z konference Moderní trendy v přípravě učitelů 6. Kašperské Hory 2013. (v tisku)

Snetinova, M., Koupilova, Z., Mandikova, D.: Web Database of Solved Problems Encourages Students’ Active Learning in Physics. ICPE, Praha 2013, s. 812 – 816. Dostupné z: http://www.icpe2013.org/uploads/ICPE-EPEC_2013_ConferenceProceedings.pdf

Houfková, J., Mandikova, D., Drozd, Z.: Experiments in Science at Preschool/Kindergarten and Primary School. ICPE, Praha 2013, s. 719 – 724. Dostupné z: http://www.icpe2013.org/uploads/ICPE-EPEC_2013_ConferenceProceedings.pdf

Koupilová, Z., Mandíková, D., Snětinová, M.: Sbírka řešených úloh (nejenom) z fyziky. In: Sborník z konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 18, ed. Michaela Křížová, Hradec Králové 2013, s. 145 –149. ISBN 978-80-7435-372-7

Snetinova, M., Mandíková, D.: Malý průzkum dovedností žáků řešit úlohy. In: Sborník z konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 18, ed. Michaela Křížová, Hradec Králové 2013, s. 245 – 249. ISBN 978-80-7435-372-7

Drozd, Z., Mandikova, D., Houfková, J.: Physics for primary school teachers – some practical experiences. In: Proceedings of the Frontiers in Mathematics and Science Education research Conference. 1.-3. May 2014, Famagusta, North Cyprus. Ed. Bilsel, A., Mehmet, U. G., s.192 – 196.

Mandíková, D., Palečková, J.: Výsledky českých žáků ve výzkumu PISA 2012 – mírný optimismus. MFI, 23, č. 5, Prométheus, Praha 2014, s. 369 – 383. ISSN 1210-1761

Mandíková, D.: Miskoncepce žáků v mechanice. In: Sborník seminárních materiálů III. Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky základních a středních škol v Olomouckém kraji II. Slovanské gymnázium Olomouc 2014, s. 86 – 104. ISBN 978-80-7329-394-9

Drozd, Z., Mandíková, D.: Síly a jejich účinky – několik demonstračních experimentů. In: Sborník seminárních materiálů III. Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky základních a středních škol v Olomouckém kraji II. Slovanské gymnázium Olomouc 2014, s. 105 – 115. ISBN 978-80-7329-394-9

Snětinová Marie, Koupilová Zdeňka, Mandíková Dana: Sbírka řešených úloh z fyziky, In: Sborník z konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 19, Cheb 2014

Mandíková, D., Schamberger, J.: Prekoncepce žáků v termice. MFI, 24, č. 5, Prometheus, Praha 2015, s. 347-356, ISSN 1210-1761 (print), 1805-7705 (on-line)

Snětinová Marie, Koupilová Zdeňka, Mandíková Dana: Sbírka řešených úloh z fyziky, In: Sborník z konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 20, Praha 2015

Mandíková, D.: "Školní" fyzika - Co bychom chtěli a jak to dopadá: Výuka přírodních věd ve světle výsledků výzkumů PISA a TIMSS. In: Zborník abstraktov a prispevkov z XIX. Medzinarodnej konferencie Didfyz 2014, 15. – 18. Októbra 2014 Račkova dolina, Ed. Zelenický, Lubomír, UKF Nitra 2016, s. 226 – 240. ISBN 978-80-558-1080-5

Koupilová, Z., Mandíková, D., Snětinová, M.: Collection of Solved Problems in Physics. DIDFYZ 2016, AIP Conf. Proc. 1804, doi: 10.1063/1.4974399, Published by AIP Publishing. Melville, New York, 2017. ISBN 978-0-7354-1472-3, ISSN 0094-243X; 060002-1-060002-6 (6 s) ed. Lubomira Valovicova, Jan Ondruska

Mandíková, D., Drozd. Z.: Physics Education from the Cradle to the Grave. Hands-on Science. Growing with Science. Costa MF, Dorrío BV (Eds.), Hands-on Science Network, Braga, 2017. p. 79-83, ISBN 978-84-8158-737-1

Drozd. Z., Mandíková, D.:Physics Experiments Anywhere and with Anything. Growing with Science. Costa MF, Dorrío BV (Eds.), Hands-on Science Network, Braga, 2017. p. 116-122, ISBN 978-84-8158-737-1

Mandíková, D., Blažek, R.: Výsledky českých žáků v šetření PISA 2015. MFI 26, č. 3, Prométheus, Praha 2017. s. 188 - 201. ISSN 1210-1761

Mandíková, D., Tomášek, V.: Výsledky českých žáků v šetření TIMSS 2015. MFI 26, č. 5, Prométheus, Praha 2017. s. 349 - 361. ISSN 1210-1761

Mandíková, D.: Zkoumáme ohřívání a chladnutí. MFI 27, č. 2, Prométheus, Praha 2018. s. 110 - 121. ISSN 1210-1761

Zdeňka Koupilová, Dana Mandíková, Marie Snětinová: Electronic Collection of Solved Physics Problems to Encourage Students’ Active Approach (not only to Self Study), European Journal of Physics, 38, č. 5, 2017, 13 s. ISSN 0143-0807

Mandíková, D., Drozd. Z.: Simple Physics Experiments worth thinking about. Hands-on Science. Advancing Science. Improving Education. Costa MF, Dorrío BV, Fernández-Novell JM (Eds.), Hands-on Science Network, Barcelona, 2018. p. 26-33, ISBN 978-84-8158-779-1

http://kdf.mff.cuni.cz/~mandikova
Aktualizováno: 14. 11. 2006