Katedra didaktiky fyziky: RNDr. Dana Mandíková, CSc.

Katedra didaktiky fyziky: RNDr. Dana Mandíková, CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Přehled výuky

UFY 080 Fyzika I (Mechanika) - cvičení

UFY 114 Seminář z mechaniky

UFZ 001 Fyzika I (Mechanika) – cvičení

UFY083 Molekulová fyzika

DFY 029 Problémy fyzikálního vzdělávání

DFY 045 Praktikum školních pokusů I

DFY048 Praktikum školních pokusů IV

DFZ 003 Praktikum školních pokusů I

DFZ 004 Praktikum školních pokusů II

DFZ 007 Praktikum školních pokusů III

DFY 024 Školní pokusy ve fyzice

DFZ 009 Pokusy v přírodovědě na 1. stupni ZŠ I

DFZ 010 Pokusy v přírodovědě na 1. stupni ZŠ II

DFY 031 Pedagogická praxe z fyziky I

DFY 032 Pedagogická praxe z fyziky II

DFY 033 Pedagogická praxe z fyziky III

DFZ 005 Pedagogická praxe z fyziky I

DFZ 006 Pedagogická praxe z fyziky II

DFZ 008 Pedagogická praxe z fyziky III

DFY 038 Pedagogická praxe z fyziky (R)

DFY 052 Pedagogická praxe z fyziky (RZ)

 

Materiály a poznámky k výuce

http://kdf.mff.cuni.cz/~mandikova
Aktualizováno: 14. 11. 2006