Katedra didaktiky fyziky: RNDr. Dana Mandíková, CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Výuka na Mensa gymnáziu

http://kdf.mff.cuni.cz/~mandikova
Aktualizováno: 14. 11. 2006