Katedra didaktiky fyziky: RNDr. Dana Mandíková, CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Zájmy

vysokohorská turistika; lyžování

Everest Everest

Tibet

Annapurna_1

Annapurna_2

Annapurna_3

Annapurna_4

Inverze Mt. Blanc

Dolomity Děti na horách

Malí horolezci Horolezec Jana Horolezec Honzík

http://kdf.mff.cuni.cz/~mandikova
Aktualizováno: 14. 11. 2006