Katedra didaktiky fyziky: RNDr. Dana Mandíková, CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Základní životopisná data

Jméno a příjmení: Dana Mandíková
Rodné příjmení: Hejnová
Titul: RNDr., CSc.
Datum a místo narození: 8. 6. 1960, Praha

Vzdělání:

1966 – 1975 Základní devítiletá škola v Praze 8 - Libni

1975 – 1979 Gymnázium Nad štolou, třída se zaměřením na matematiku a fyziku

1979 – 1984 MFF UK Praha, obor učitelství M-F, studium ukončeno s titulem RNDr.

1984 – 1988 interní vědecká aspirantura na KDF MFF UK Praha

1991 – obhajoba kandidátské disertační práce na téma "Intuitivní představy o pohybu a síle" a udělení titulu CSc.             v oboru teorie vyučování fyzice


Zaměstnání:

1988 – 1996 odborný asistent na KDF MFF UK

1996 - dosud lektor na KDF MFF UK (listopad 1997 – červen 2004 mateřská dovolená)

1993 – 1997 a od 2008 souběžně výuka fyziky na Mensa gymnáziu

http://kdf.mff.cuni.cz/~mandikova
Aktualizováno: 14. 11. 2006