Mgr. Matěj Ryston

Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Cvičení k předmětu Fyzika II - Elektřina a magnetismus pro kombinované studium (NUFY101), LS 2015/2016

Podmínky udělení zápočtu:

Získání alespoň 50 bodů z celkových 100 možných. Body je možné získat za odevzdání správně vypracovaného domácího úkolu (5x10) nebo za zápočtovou písemku (až 50 bodů).

Domácí úkoly je třeba odevzdávat nejpozději 14 dní po jejich zadání, tzn. do dne dalšího cvičení, není-li řečeno jinak. Chybně vypracované úkoly jsou vraceny k přepracování s návodnými komentáři, bodově ohodnoceny jsou až když jsou odevzdány bez chyby (proto také je třeba striktně dodržovat termín prvního odevzdání).

Pro domácí přípravu doporučuji vaší pozornosti online sbírku řešených úloh a sbírku příkladů ke skriptům předmětu Elektřina a magnetismus (rovněž s řešeními) dostupnou ve skriptárně MFF.


1. cvičení - 26.02.

Na cvičení jsme prošli úvod a motivaci k zavedení vektorových operátorů, stručně jsme se také zmínili o jejich použití v křivočarých souřadnicích. Úlohy z elektrostatiky zahrnovali přímý výpočet elektrické intenzity a potenciálu z integrální definice, k nastudování bylo zadáno používání Gaussovy věty (viz domácí úkol). Byl zadán první domácí úkol, který bude k odevzdání na příštím cvičení.

2. cvičení - 11.03.

Na cvičení jsme demonstrovali řešení Laplaceovy rovnice v případě radiálního potenciálu, dále jsme počítali kapacitu a kapacitní a influenční koeficienty kulového kondenzátoru. Hrátky s deskovým kondenzátorem jsou (až na menší příklad v domácím úkolu) přenechány na vaši domácí přípravu. Pokračovali jsme metodou zrcadlení pro bodový náboj a vodivou desku. Nestihli jsme napočítat příklady s el. dipólem, prostudujte si tedy, prosím, tyto poznámky o el. dipólu. Využijete je druhého domácího úkolu, který je k odevzdání na příštím cvičení, které je díky Velikonocům až 08.04. .

3. cvičení - 08.04.

Náplní cvičení bylo elektrické pole v dielektriku a energie konfigurace elektrického náboje. Na cvičení jsme nestihli všechny příklady, proto je zde přidávám: Příklady, které se nevešli do 3. cvičení. Zejména je zmíněn princip virtuální práce, kdy derivováním energie můžeme najít působící sílu. Bude se vám hodit ve třetím domácím úkolu.

4. cvičení - 22.04.

Byly spočteny příklady 3.1,3.2,3.3, 3.25 a 3.26 dle číslování v rozesílaném textu ke cvičení (pokud někdo z později příchozích text nemá, napište mi email). Příslušná kapitola v textu obsahuje dostatek jednodušších úloh včetně odkazy na nemálo řešených úloh ve sbírce, například tzv. netradiční obvody. Byl zadán čtvrtý domácí úkol.

5. cvičení - 06.05.

Probíralo se téma stacionární magnetické pole. Zejména Ampérův a Biotův-Savartův zákon. Domácí úkol zadán nebyl.

6. cvičení - 20.05.

Pokračování magnetického pole. Tentokrát magnetický dipól, magnetický obvod, elektromagnetická indukce a indukčnost (vlastní i vzájemná). K tématu magnetizace pevných látek bylo odkázáno na tři propojené úlohy ve sbírce řešených příkladů: 243, 247 a 251.) Byl zadán pátý domácí úkol. Připomínám, že bylo dohodnuto náhradní cvičení na 10.06. v 10:20. Místnost bude upřesněna Vojtou Žákem, protože bude také probíhat jeho předmět. Pokud chce někdo ještě získat body před zápočtovou písemkou, je třeba odevzdat zbývající nebo opravené úlohy do posledního cvičení.

http://kdf.mff.cuni.cz/~ryston
Aktualizováno: 1. 11. 2006
V případě problémů se obraťte na Webmastera.