změnit jazyk / switch language Mgr. Matěj Ryston

Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Matěj Ryston

Mgr. Matěj Ryston

Na tuto stránku postupně přibývají informace a materiály o mých aktivitách na Katedře didaktiky fyziky, MFF UK.

Kontakt

Katedra didaktiky fyziky
Matematicko-fyzikální fakulta UK
V Holešovičkách 2, 182 00 Praha 8 - Trója (7. patro)

email: matej.ryszavináčgmail.com

http://kdf.mff.cuni.cz/~ryston
Aktualizováno: 09. 6. 2021