Mgr. Matěj Ryston

Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Měření a zpracování digitálních dat ve výuce fyziky

ANOTACE:

Předmět Měření a zpracování digitálních dat ve výuce fyziky je zaměřen především na práci s jednodeskovými počítači, pomocí kterých se v kombinaci s různými senzory budou vytvářet jednoduchá měřicí zařízení vhodná například pro školní praxi jak k demonstračním, tak žákovským experimentům.

CÍL:

Cílem předmětu je, aby student získal základní dovednosti v programování jednodeskového počítače a dokázal ho v kombinaci s různými senzory využít ke školním experimentům a fyzikálním měřením.

PODMÍNKY ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU:

Podmínkou udělení zápočtu bude hotový vlastní mini-projekt – demonstrace měřicího nebo jiného přístroje ovládaného jednodeskovým počítačem a vypracování stručného návodu.

LITERATURA:

Fitzgerald, S., & Shiloh, M., et al. (2015). Arduino – The Projects Book. Arduino AG

Voda, Z., & al. (2018). Průvodce světem Arduina. HW Kitchen.

Vzorové úlohy a další studijní materiály k předmětu

SYLABUS:

  1. Rozsvícení LEDek – série projektů zaměřená především na seznámení s hardwarovým i softwarovým prostředím Arduina a několik základních příkazů jazyku Wiring (resp. C++).
  2. Měření teploty – projekty zaměřené na možnosti měření teploty (a případně dalších veličin, např. vlhkosti) pomocí senzorů kompatibilních s deskou Arduino a vykreslování grafů.
  3. Měření vzdálenosti – projekty zaměřené na využití sonarů a dalších možností měření vzdálenosti pomocí desky Arduino.
  4. Měření zrychlení
  5. Měření elektromagnetického záření

Vzorové úlohy:

Poznámka: Všechny materiály jsou zatím pracovní verze. Budou procházet recenzí a nadále tak mohou být upravovány a rozšiřovány.

Tvorba materiálů byla podpořena z Fondu vzdělávací politiky MŠMT na rok 2020, projekt Podpora zkvalitnění přípravy učitelů matematiky, fyziky a informatiky na MFF UK.

http://kdf.mff.cuni.cz/~ryston
Aktualizováno: 04. 01. 2021