Mgr. Matěj Ryston

Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Numerická řešení fyzikálních problémů pro učitele

ANOTACE:

Předmět Numerická řešení fyzikálních problémů pro učitele má poskytnou budoucím učitelům fyziky základní znalosti z teorie numerického modelování a umožnit jim vyzkoušet si na konkrétních příkladech tvorbu vlastního appletu pro výuku fyziky.

CÍL:

Cílem předmětu je, aby student získal základní znalosti o principu numerického modelování a dovednosti v programování jednoduchých výukových appletů či animací.

PODMÍNKY ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU:

Podmínkou udělení zápočtu bude hotový vlastní mini-projekt – numerická simulace fyzikálního problémů použitelná ve výuce fyziky či matematiky.

Sylabus:

Vzorové úlohy

Poznámka: Všechny materiály níže jsou zatím pracovní verze. Budou procházet recenzí a nadále tak mohou být upravovány a rozšiřovány.

Geogebra

Excel

Visual Python

Tvorba materiálů byla podpořena z Fondu vzdělávací politiky MŠMT na rok 2020, projekt Podpora zkvalitnění přípravy učitelů matematiky, fyziky a informatiky na MFF UK.

http://kdf.mff.cuni.cz/~ryston
Aktualizováno: 02. 1. 2021