KDF MFF UK: RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na osobních stránkách:

Praktické cvičení ve výuce fyziky I (NDFY077)

ZS 2019/2020

Výuka bude probíhat blokově, termín bude upřesněn po dohodě se studenty.

Vyučující

RNDr. Petr Kácovský, Ph.D., RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.

Anotace

Studenti se v semináři seznámí s vybranými formami, jakými lze do výuky fyziky na SŠ zařadit řešení fyz. úloh a samostatné experimentování žáků. Pozornost bude věnována didaktickému zařazení uvedených aktivit do výuky, jejich logické struktuře, designu prac. listů či formám zadání. Studenti se také seznámí s možným způsobem rozboru a hodnocení těchto aktivit, mj. formou opravení autentických žákovských prací a následné diskuse.

Materiály a literatura

Podmínky zápočtu

http://kdf.mff.cuni.cz/~snetinova
Aktualizováno: 15. 10. 2016