KDF MFF UK: RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na osobních stránkách:

Praktické cvičení ve výuce fyziky I (NDFY077)

Vyučující

RNDr. Petr Kácovský, Ph.D., RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.

Anotace

Studenti se v semináři seznámí s vybranými úlohami, které řeší v rámci praktických cvičení v Interaktivní fyzikální laboratoři (IFL) na MFF UK studenti středních škol. Pozornost bude kladena především na didaktické cíle jednotlivých úloh a způsob, jakým se jich dané aktivity snaží dosáhnout, tj. logickou strukturu aktivity, stejně jako design pracovních listů, případně zadání.

Materiály a literatura

Podmínky zápočtu

Aktivní účast na semináři a vytvoření zadané praktické aktivity včetně pracovního listu.

http://kdf.mff.cuni.cz/~snetinova
Aktualizováno: 15. 10. 2016