KDF MFF UK: RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na osobních stránkách:

Úvod do matematických metod fyziky (NFUF804)

ZS 2019/2020

Materiály a literatura

Sylabus

Denní studium

Podmínky zápočtu

Podmínkou pro udělení zápočtu je alespoň 75 % účast na výuce (tj. max. 2 neúčasti) a odevzdání dvou domácích úkolů (termíny budou upřesněny v průběhu semestru).

Domácí úkoly


Kombinované studium

V akademickém roce 2019/2020 probíhá výuka v termínech uvedených na webu KDF.

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na seminářích.

http://kdf.mff.cuni.cz/~snetinova
Aktualizováno: 15. 10. 2016