KDF MFF UK: RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na osobních stránkách:

Teoretická mechanika - cvičení (NUFY029)

ZS 2019/2020

Sylabus

Podmínky zápočtu

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na seminářích a odevzdání tří domácích úkolů.

Domácí úkoly

http://kdf.mff.cuni.cz/~snetinova
Aktualizováno: 15. 10. 2016