KDF MFF UK: RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na osobních stránkách:

Úvod do matematických metod fyziky (NUFY081)

ZS 2017/2018

Materiály a literatura

Denní studium

Podmínky zápočtu

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na seminářích (max. 3 neúčasti) a odevzdání dvou domácích úkolů.

Domácí úkoly


Kombinované studium

http://kdf.mff.cuni.cz/~snetinova
Aktualizováno: 15. 10. 2016