KDF MFF UK: RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na osobních stránkách:

Akce spojené s fyzikou

http://kdf.mff.cuni.cz/~snetinova
Aktualizováno: 15. 10. 2016