změnit jazyk / switch language KDF MFF UK: RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na osobních stránkách:

Marie Snětinová

foto

Jsem vědecký pracovník a vyučující budoucích učitelů fyziky na KDF MFF UK. Magisterský titul a doktorát ve fyzikálním vzdělávání jsem získala na téže instituci. Pracuji se studenty od SŠ po VŠ. Mezi mé vědecké zájmy patří problem-solving ve fyzikálním vzdělávání a porozumění studentů, jejich postoje a motivace ve vztahu k fyzikálním experimentům.

Co tu najdete:

Kontakt:

Katedra didaktiky fyziky
Matematicko-fyzikální fakulta UK
V Holešovičkách 2, 182 00 Praha 8 - Trója (7. patro)

telefon: +420 22191 2405
email: marie.snetinova(at)mff.cuni.cz

http://kdf.mff.cuni.cz/~snetinova
Aktualizováno: 15. 10. 2016