KDF MFF UK: RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na osobních stránkách:

Odkazy

Elektronická sbírka řešených úloh

Fyzikální pokusy pro střední školy

Fyzika všemi smysly

Interaktivní fyzikální laboratoř

Soustředění mladých fyziků a matematiků

Rozhledy matematicko-fyzikální

http://kdf.mff.cuni.cz/~snetinova
Aktualizováno: 15. 10. 2016