KDF MFF UK: RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na osobních stránkách:

Seznam publikací

Články v časopisech

Koudelková, V. & Snětinová, M. (2012). Fyzika v létě – Soustředění mladých fyziků a matematiků. Československý časopis pro fyziku 62 (5). [online].

Koupilová, Z., Mandíková, D. & Snětinová, M. (2010). Elektronická sbírka řešených úloh z fyziky. Fyzikálne listy 15(3). [online].

Snětinová, M. & Koupilová, Z. (2013). Problem Solving Strategies in High School Physics Lectures. Scientia in educatione, 4 (1), 63-72.

Závěrečné práce

Snětinová, M. (2007). Elektronická sbírka řešených úloh z elektřiny a magnetismu I. (bakalářská práce). KDF MFF UK, Praha.

Snětinová, M. (2010). Elektronická sbírka řešených úloh z elektřiny a magnetismu – stejnosměrný elektrický proud (diplomová práce). KDF MFF UK, Praha.

Snětinová, M. (2015). Quantitative physics tasks (disertační práce). KDF MFF UK, Praha.

Příspěvky z konferencí

Kácovský, P., Koudelková, V. & Snětinová, M. (2013). The Summer Maths and Physics Camp. ICPE-EPEC 2013 Conference Proceedings (ed. L. Dvořák & V. Koudelková). Praha: MATFYZPRESS, 1180-1183.

Kácovský, P., Koudelková, V. & Snětinová, M. (2013). Popularization of Physics by Using an Interactive Show. ICPE-EPEC 2013 Conference Proceedings (ed. L. Dvořák & V. Koudelková). Praha: MATFYZPRESS, 1175-1179.

Koudelková, V., Snětinová, M. & Kácovský, P. (2015). Interaktivní show Fyzika všemi smysly. Veletrh nápadů učitelů fyziky 19, sborník z konference (ed. V. Vochozka, V. Bednář, O. Kéhar & M. Randa). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 92-96.

Koupilová, Z., Mandíková, D., Popová, M. & Snětinová, M. (2011). Elektronická sbírka řešených úloh z fyziky. Veletrh nápadů učitelů fyziky 15, sborník z konference (ed. Z. Drozd). Praha: Prometheus, 152-157.

Koupilová, Z., Mandíková, D. & Snětinová, M. (2011). Elektronická sbírka řešených úloh z fyziky. Zbornik príspevkov zo XVII. medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2010 (ed. J. Ondruška). Nitra, Slovensko: Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa a Pobočka JSMF.

Koupilová, Z., Mandíková, D. & Snětinová, M. (2011). Elektronická sbírka řešených úloh z fyziky. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 16 (ed. R. Holubová). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 173-178.

Koupilová, Z., Mandíková, D. & Snětinová, M. (2012). Elektronická sbírka řešených úloh z fyziky. Veletrh nápadů učitelů fyziky 17, sborník z konference (ed. V. Koudelková). Praha: P3K, 177-182.

Koupilová, Z., Mandíková, D. & Snětinová, M. (2013). Elektronická sbírka řešených úloh z fyziky. Zborník referátov z XVIII. Medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2012 (ed. by M. Štubňa & M. Benko). Nitra, Slovensko: Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa a Pobočka JSMF.

Koupilová, Z., Mandíková, D. & Snětinová, M. (2013). Elektronická sbírka řešených úloh (nejenom) z fyziky. Veletrh nápadů učitelů fyziky 18, Sborník z konference (ed. M. Křížová). Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 145-149.

Koupilová, Z., Mandíková, D. & Snětinová, M. (2013). Elektronická sbírka řešených úloh z fyziky a matematiky. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 6, sborník z konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 98-103.

Koupilová, Z., Mandíková, D. & Snětinová, M. (2014). Electronic Database of Solved Tasks in Physics. Proceedings of selected papers of the GIREP - ICPE-MPTL International Conference (ed. W. Kaminski, M. Michelini). Udine, Itálie: LithoStampa-Pasian di Prato, 850-854.

Koupilová, Z., Mandíková, D., Snětinová, M. & Šabatka, Z. (2012). Electronic Collection of Solved Physics Problems – How to Create Your Own New Problem. Proceedings of GIREP-EPEC Conference 2011, Physics Alive (ed. A. Lindell, A. L. Kähkönen & J. Viiri). Jyväskylä, Finsko: University of Jyväskylä, 226-229.

Snětinová, M., Koupilová, Z. & Mandíková, D. (2011). Novinky v elektronické sbírce řešených úloh z fyziky. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 5, sborník z konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 228-232.

Snetinova, M. (2011). Quantitative Physics Tasks. WDS’11 Proceedings of Contributed Papers: Part III – Physics (ed. J. Safrankova & J. Pavlu). Praha: MATFYZPRESS, 61-65.

Snětinová, M. (2011). Možnosti kvantitativních úloh ve výuce fyziky. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (ed. T. Janík, P. Knecht & S. Šebestová). Brno: Masarykova universita, 263-266.

Snetinova, M. & Koupilova Z. (2012). Students’ Difficulties in Solving Physics Problems. WDS’12 Proceedings of Contributed Papers: Part III – Physics (ed. J. Safrankova & J. Pavlu). Praha: MATFYZPRESS, 93-97.

Snětinová, M., Dvořák, L. & Koupilová, Z. (2012). Zkušenosti studentů s řešením fyzikálních úloh. Veletrh nápadů učitelů fyziky 17: Sborník z konference (ed. V. Koudelková). Praha: P3K, 259-263.

Snětinová, M., Dvořák, L. & Koupilová, Z.. (2013). Řešení fyzikálních úloh na středních školách – dotazníkový průzkum. Fyzikálne vzdelávanie v systéme reformovaného školstva: Zborník referátov z XVIII. Medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2012 (ed. M. Štubňa & M. Benko). Nitra, Slovensko: Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa a Pobočka JSMF, 528-535.

Snetinova, M. & Koupilova, Z. (2013). Students’ Perception of the Problem solving Process in Physics. ICPE-EPEC 2013 Conference Proceedings (ed. L. Dvořák & V. Koudelková). Praha: MATFYZPRESS, 1052-1057.

Snetinova, M. & Koupilova, Z. (2015). Solving of Quantitative Physics Tasks – Selected sub-Skills and How to Teach Them. Proceedings of the GIREP-MPTL 2014 International Conference (ed. C. Fazio, R.M. Sperandeo Mineo). Palermo, Itálie: Universita degli Studi di Palermo, 1087-1094.

Snetinova, M., Koupilova, Z. & Mandikova, D. (2014). Web Database of Solved Problems Encourages Students’ Active Learning in Physics. ICPE-EPEC 2013 Conference Proceedings (ed. L. Dvořák & V. Koudelková). Praha: MATFYZPRESS, 812-816.

Snetinova, M., Koupilova, Z. & Reichl, J. (2014). Students’ Strategies in Solving Physics Problems – Questionnaire Research. Proceedings of The World Conference on Physics Education 2012 (ed. M. F. Tasar), Ankara, Turecko: Pegem Akademi, 1017-1023.

Snětinová, M. & Mandíková, D. (2013). Malý průzkum dovedností žáků řešit úlohy. Veletrh nápadů učitelů fyziky 18, Sborník z konference (ed. M. Křížová). Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 245-249.

http://kdf.mff.cuni.cz/~snetinova
Aktualizováno: 15. 10. 2016