Katedra didaktiky fyziky: RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Zájmy

Profesní zájmy


Lidské zájmy


Volnočasové aktivity


http://kdf.mff.cuni.cz/~zak
Aktualizováno: 14. 11. 2006