Katedra didaktiky fyziky: RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Publikace (stránka je v rekonstrukci)

Kvalita výuky fyziky


Reflexe didaktiky fyziky jako oboru


Do výuky fyziky


http://kdf.mff.cuni.cz/~zak
Aktualizováno: 14. 11. 2006