Katedra didaktiky fyziky: RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Činnost na MFF

VÝUKA

MATEMATICKÉ METODY VE FYZICE (NFUF106)

KLASICKÁ ELEKTRODYNAMIKA (NFUF205)

DIDAKTIKA FYZIKY I (NFUF403)

DIDAKTIKA FYZIKY II (NDFY044)

FYZIKÁLNÍ OBRAZ SVĚTA

PEDAGOGICKÝ SEMINÁŘ I, II

NPED015 - Základní informace

VÝZKUM A VÝVOJ KURIKULA FYZIKY

VÝZKUM A VÝVOJ V DIDAKTICE A PEDAGOGICE

FYZIKA PRO ŽÁKY SŠ A ZŠ

http://kdf.mff.cuni.cz/~zak
Aktualizováno: 16. 5. 2022