Katedra didaktiky fyziky: RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Životopis

Jméno a příjmení: Vojtěch Žák
Tituly: RNDr., Mgr., Ph.D.
Datum a místo narození: 21. srpna 1979, Praha

Vzdělání

2011 až 2013 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
- magisterské studium
Obor: Pedagogika
Státní zkoušky: Metodologie pedagogiky, Dějiny pedagogiky, Školní didaktika
Diplomová práce: Různá pojetí didaktiky fyziky u nás a v zahraničí
2003 až 2006 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha
- doktorské studium
Obor: Obecné otázky fyziky
Státní doktorská zkouška z fyziky
Disertační práce: Zjišťování parametrù kvality výuky fyziky
1997 až 2003 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha
- magisterské studium
Obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy: matematika-fyzika
Státní zkoušky: Matematika a didaktika matematiky, Fyzika a didaktika fyziky
Diplomová práce: Fyzika v projektové výuce
1993 až 1997 Akademické gymnázium, Štěpánská ul., Praha 1
1985 až 1993 Základní škola Campanus, Praha 11

Praxe

od 2016 Matematicko-fyzikální fakulta UK, Katedra didaktiky fyziky
- zástupce vedoucího katedry
od 2010 www.epedagog.cz
- jednatel vzdělávací agentury POD STROMEM, s. r. o.
od 2007 Matematicko-fyzikální fakulta UK, Katedra didaktiky fyziky
- odborný asistent
2007 - 2008 Česká školní inspekce
- referent
2006 - 2007 Matematicko-fyzikální fakulta UK, Katedra didaktiky fyziky
- vědecký pracovník
2005 - 2010 Gymnázium Praha 6, Ul. Nad Alejí
- učitel fyziky
od 2004 Kroužek fyziky na MFF UK - nejen pro středoškoláky
- organizátor a vedoucí
2003 - 2005 Přírodní škola, o. p. s., soukromé reálné gymnázium
- učitel matematiky a fyziky
2000 - 2002 Projekt PětP - dobrovolnická činnost
1994 - 2002 Turistický oddíl Vlaštovky - instruktor a vedoucí

Některé absolvované zkoušky a kurzy

2008 Angličtina - zkouška B2+ (na FF UK)
2008 Němčina - zkouška B2+ (na FF UK)

http://kdf.mff.cuni.cz/~zak
Aktualizováno: 14. 11. 2006