Katedra didaktiky fyziky: RNDr. Peter Žilavý, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Indikátor a měřič elektrického náboje "Náboj 2"

Naboj 2

Naboj 2

Naboj 2

http://kdf.mff.cuni.cz/~zilavy
Aktualizováno: 15. 12. 2007