Katedra didaktiky fyziky: RNDr. Peter Žilavý, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

RNDr. Peter Žilavý, Ph.D.

tel.: 221 912 432, mobil: 602 822 831, e-mail: Peter.Zilavyzavináčmff.cuni.cz

Publikace

Publikace věnované výzkumu nabíjení prachových částic:

Žilavý P., Sternovský Z., Čermák I., Němeček Z., Šafránková J.: Surface potential of small particles charged by the medium energy electron beam, Vacuum, Vol.50, 1-2, 1998, 139-142

Žilavý P., Sternovský Z., Němeček Z., Šafránková J.: Charging of small solid bodies by a middle energy electron beam, WDS'98 Proceedings of Contributed Papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Medias, ed. by J. Šafránková, Prague, Matfyzpress, 1998, 274-279

Žilavý P., Němeček Z., Šafránková J.: Size and density determination of a spherical particle in the dust charging experiment, WDS'99 Proceedings of Contributed Papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media, ed. by J. Šafránková, Prague, Matfyzpress, 1999, 252-257

Žilavý P., Přech L., Němeček Z., Šafránková J., Spacecraft potential during an active experiment: A comparison of experimental results with a simple model, Annales Geophysicae, 21, N4, 2003, 915-922

Pavlů J., Němeček Z., Šafránková J., Žilavý P., Electron field emission from micron-sized dust grains, WDS'03 Proceedings of Contributed Papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media, ed. by J. Šafránková, Praha, Matfyzpress, 2003, 298-305

Velyhan A., Žilavý P., Pavlů J., Šafránková J., Němeček Z.: Ion beam effects on dust grains, Vacuum, 76, (2004), 447-455

Pavlů J., Velyhan A., Richterová I., Němeček Z., Šafránková J., Čermák I., Žilavý P.: Mass-loss rate for MF resin microspheres, IEEE Trans Plasma Sci, 32, N2, 2004, 704-708

Žilavý P., Richterová I., Němeček Z., Šafránková J., Pavlů J.: The influence of ion bombardmennt on emission properties of small dust grains, Czech J Phys, 55, No.10, 2005, 1283-1291

Žilavý P., Pavlů J., Němeček Z., Šafránková J.: Energy Distributions of Secondary Electrons Under Different Conditions, AIP Conference Proceedings, October 31, 2005, Volume 799, 391-394

Ostatní publikace

Žilavý P.: Demonstrační měřicí přístroj skoro zadarmo, Veletrh nápadů učitelů fyziky 5, sborník z konference, ed. by K. Rauner, ZČU Plzeň, 2000, 54-55

Žilavý P.: Indikátor a měřič elektrického náboje, Veletrh nápadů učitelů fyziky 5, sborník z konference, ed. by K. Rauner, ZČU Plzeň, 2000, 169-170

Goldová K., Žilavý P.: Stojaté vlny na dvouvodičovém Lecherově vedení, Veletrh nápadů učitelů fyziky VII, sborník z konference, ed. by E. Svoboda, L. Dvořák, Prometheus Praha, 2002, 157-159

Žilavý P., Koudelková V.: Pár věcí (nejen) z tábora 9, Veletrh nápadů učitelů fyziky XI, sborník z konference, ed. by R. Holubová, UP Olomouc, 2006, 158-164

Žilavý P.: Kurs praktické elektroniky - elektronické hrátky s budoucími učiteli fyziky, Didfyz 2006, sborník z konference, ed. by L. Zelenický, UKF Nitra, 2007, ISBN 978-80-8094-082-9

Žilavý P.: Co skrývá elektrická zásuvka?, Matematika - fyzika - informatika, Vol. 17, 2007/2008, No.1, 2007, 29-39

Žilavý P.: Tajemství indukčního vařiče, Veletrh nápadů učitelů fyziky 13, sborník z konference, ed. by K. Rauner, ZČU Plzeň, 2008, 35-40, ISBN 978-80-7043-728-5

Žilavý P.: Pokusy se soupravou Gamabeta 2007, Didfyz 2008, sborník z konference, ed. by L. Zelenický, J. Ondruška, UKF Nitra, 2009, ISBN 978-80-8094-496-4

Žilavý P.: Experimenty s čítačem GM01, Veletrh nápadů učitelů fyziky XIV, sborník z konference, ed. by Z. Bochníček, Z. Navrátil, MU Brno, 2009, ISBN 978-80-210-5022-8

Žilavý P.: Experiments with an induction cooker, Phys. Educ. 44, 2009, 607-611, ISSN 0031-9120

Žilavý P.: Obrazovka monitoru PC jako nástroj pro demonstraci pohybu elektronů v magnetickém poli, Veletrh nápadů učitelů fyziky 15, sborník z konference, ed. by Z. Drozd, Prometheus Praha, 2011, ISBN 978-80-7196-417-9

Žilavý P.: Střídavé proudy, P3K, 2012, vydání první, ISBN 978-80-87186-98-5

Žilavý P.: Střídavé proudy, ČEZ a. s. ve spolupráci s P3K, 2012, vydání druhé, ISBN 978-80-87186-65-7

Žilavý P.: Experimenty s demonstračním zdrojem záření DZZ GAMA 300 kBq, Veletrh nápadů učitelů fyziky 17, sborník z konference, ed. by V. Koudelková, P3K, 2012, 311-316, ISBN 978-80-87343-13-5

Žilavý P.: Efektivní hodnota proudu a napětí, Dílny Heuréky 2012, sborník konference projektu Heuréka, ed. by V. Koudelková, L. Dvořák, P3K, 2012, 179-185, ISBN 978-80-87343-11-1

Žilavý P.: School Physics Experiments from the Field of Nuclear Physics, Proceedings of the 10th International Conference on Hands-on Science, ed. by Costa MF., Dorrio BV., Kireš M, Pavol Jozef Šafárik University, Košice, Slovakia, 2013, 1-5 July, 87-91, ISBN 978-989-98032-2-0

Vícha V., Žilavý P.: Demonstrační experimenty s detektorem MX10, Veletrh nápadů učitelů fyziky 18, sborník z konference, ed. by M. Křížová, Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2013, 294-299, ISBN 978-80-7435-372-7

Žilavý P.: Elektřina kolem nás - trojfázová soustava, Sborník seminárních materiálů III projektu Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky základních a středních škol v Olomouckém kraji II, ed. by O. Lepil, Repronis Ostrava, 2014, 116-125, ISBN 978-80-7329-394-9

http://kdf.mff.cuni.cz/~zilavy
Aktualizováno: 23. 2. 2015