Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


seminar2018

Seminář k problematice přípravy revizí RVP ve fyzice

Celostátní seminář učitelů fyziky a pracovníků v oblasti fyzikálního vzdělávání věnovaný diskusi o plánované resp. připravované revizi Rámcových vzdělávacích programů v oblasti fyziky se konal v termínu

2.–3. března 2018 (pátek odpoledne – sobota odpoledne)

v budově MFF UK Praha v Tróji (V Holešovičkách 2, Praha 8)


Seminář společně pořádali:

Před seminářem proběhla anketa, jejíž výsledky jsou prezentovány v materiálech ze semináře.

Závěry ze semináře:

Prezentace ze semináře:

Úvodní zamyšlení L. Dvořáka

Revize kurikulárních dokumentů pro všeobecné a odborné vzdělávání - prezentace H. Marinkové

Současné kurikulární reformy - Prezentace D. Dvořáka

Výsledky ankety - doplněné po semináři

Principy smysluplné výuky - prezentace S. Gottwalda

Co je hotové a moc se o tom neví - prezentace I. Dvořákové

RVP "v 10 hodinách" - prezentace V. Koudelkové

Další materiály:

Principy smysluplné výuky - plný text materiálu, který představil S. Gottwald

Problematika výuky informatiky - informace od P. Naskeho

Regionální centra pro učitele - prostor pro setkávání, vzájemné sdílení a inspiraci, jak učit fyziku poutavou formou - Elixír do škol, z. ú.

Tematická zpráva – Rozvoj přírodovědné gramotnosti ve školním roce 2016/2017 - zpráva ČŠI, leden 2018

Podklady k diskuzi

Program semináře

Hosté:

  • PhDr. Helena Marinková, Ph.D. (náměstkyně pro řízení sekce, Sekce pro všeobecné vzdělávání, Národní ústav pro vzdělávání)
  • Mgr. Jaroslav Fidrmuc (vedoucí oddělení pro matematické, přírodovědné a digitální vzdělávání, NÚV)
  • Mgr. Daniel Mareš (oddělení všeobecného vzdělávání MŠMT ČR)
  • RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. (Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy)
  • Mgr. Petr Naske (NÚV, hlavní manažer projektu Podpora práce učitelů)

Kontakt

Irena Dvořáková, irena.dvorakova@mff.cuni.cz


Setkání bylo sponzorováno Nadací České Spořitelny.

seminar2018.txt · Poslední úprava: 2018/12/13 13:43 autor: Věra Koudelková