Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


start

Aktivity k revizi RVP ve fyzice

Na této stránce najdete odkazy na akce a publikace, které jsou výsledkem aktivit didaktiků fyziky v ČR, a to jak pracovníků VŠ, tak fyzikářů ze škol. Záměrem nás všech je, abychom pasivně nečekali, co se v oblasti Rámcových vzdělávacích programů a jejich revizí bude dít, ale vystupovali aktivně, snažili se věci ovlivnit a zprostředkovali veškeré relevantní informace všem zájemcům.

Přirozenou celorepublikovou platformou pro tyto aktivity je Fyzikální pedagogická společnost Jednoty českých matematiků a fyziků (FPS JČMF), ale spolupráce v dané oblasti se samozřejmě neomezuje jen na členy FPS.

Leoš Dvořák, leos.dvorak@mff.cuni.cz

Revize RVP ve fyzice aneb "Mission impossible"

Na začátku roku 2019 se zdálo, že revize RVP budou muset proběhnout velmi rychle, možná už do podzimu. Převážně z autorů podkladové studie (K problematice fyzikálního vzdělávání na ZŠ a SŠ v ČR před revizemi RVP, viz níže) se proto zformovala pracovní skupina, která začala pracovat na konkrétních návrzích výstupů pro revidované RVP. Přestože v současné době není tlak na rychlé dokončení tak velký, shodla se pracovní skupina, že má smysl na práci pokračovat nezávisle tak, aby vznikl materiál, který bude učitelům užitečný, a který bude moci sloužit jako základ pro budoucí revize RVP. Vzhledem k turbulencím, které okolo revizí probíhají, se pro práci pracovní skupiny ujalo označení Mission impossible. Podrobnější informace jsou k dispozici v článku L. Dvořáka.

Vzniklé materiály jsou určeny pro všechny učitele fyziky na libovolném stupni škol i pro učitele na 1. stupni ZŠ či v mateřských školách (podrobnosti zde). Naší snahou je nabídnout vzniklé materiály k co nejširší diskuzi a k využití všem zájemcům. Budeme proto rádi, když budete materiály šířit mezi další učitele. Budete-li mít k vzniklým materiálům jakékoliv komentáře, dejte nám vědět na mail tabulkyRVPfyzika@gmail.com.

Všechny materiály budou postupně přidávány na google disk, tamtéž jsou i podrobnější informace ke struktuře tabulek a smyslu jejich vzniku.

Komentáře čtenářů tabulek

Návod, jak lze s tabulkami pracovat, lze najít v příspěvku Ireny Dvořákové na konferenci Veletrh nápadů učitelů fyziky 24: Fyzika od MŠ po SŠ: S revizí RVP i bez.

Přímé odkazy na vzniklé tabulky:


V současné době běží projekt Podpora práce učitelů (PPUČ), který se zaměřuje na zvyšování dovedností učitelů mateřských a základních škol v rozvoji čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí a žáků. V projektu vznikly materiály, které by mohly být zajímavé i pro nás. Autoři textů uvažovali o tom, jak by mohli učitelé odborných předmětů (tedy i my fyzikáři) ve svých hodinách u dětí rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost. Jedná se o popis toho, co by děti v určitém věku mohly či měly v dané oblasti zvládat. Přijde nám to zajímavé, proto je zde sdílíme a nabízíme k nahlédnutí.


Co už se událo:

Semináře

1. seminář k revizím RVP ve fyzice

Na jaře 2018 proběhl Seminář k problematice revizí RVP ve fyzice (2.-3. 3. 2018) pořádaný FPS JČMF a MFF UK.

Záměrem bylo získat přesnější a relevantní informace a nastartovat efektivní komunikaci mezi všemi zúčastněnými lidmi a institucemi. Další informace, materiály a závěry jsou volně dostupné na stránce semináře.


Publikace

  • Studie K problematice fyzikálního vzdělávání na ZŠ a SŠ v ČR před revizemi RVP (Podkladová studie k revizi rámcových vzdělávacích programů), na jejímž vzniku se podílel široký kolektiv 30 autorů, včetně pracovníků naprosté většiny fakult připravujících učitele fyziky. (Oproti ostatním předmětům je takto široká spolupráce zřejmě unikátní.) Publikaci vydávají společně Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) a FPS JČMF. Studie je dostupná ke stažení zde
  • Vzhledem k omezenému stanovenému rozsahu studie se do ní některé rozsáhlejší připravené materiálů bohužel nedostaly; FPS (již nezávisle na NÚV) proto připravuje vydání navazující publikace s názvem K problematice fyzikálního vzdělávání na ZŠ a SŠ v ČR před revizemi RVP: Podrobnější pohledy

start.txt · Poslední úprava: 2021/09/08 09:43 autor: Věra Koudelková