Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


start

Aktivity k revizi RVP ve fyzice

Na této stránce najdete odkazy na akce a publikace, které jsou výsledkem aktivit didaktiků fyziky v ČR, a to jak pracovníků VŠ, tak fyzikářů ze škol. Záměrem nás všech je, abychom pasivně nečekali, co se v oblasti Rámcových vzdělávacích programů a jejich revizí bude dít, ale vystupovali aktivně, snažili se věci ovlivnit a zprostředkovali veškeré relevantní informace všem zájemcům.

Přirozenou celorepublikovou platformou pro tyto aktivity je Fyzikální pedagogická společnost Jednoty českých matematiků a fyziků (FPS JČMF), ale spolupráce v dané oblasti se samozřejmě neomezuje jen na členy FPS.

Leoš Dvořák, leos.dvorak@mff.cuni.cz

Co už se událo a co se připravuje:

Semináře

1. seminář k revizím RVP ve fyzice

Na jaře 2018 proběhl Seminář k problematice revizí RVP ve fyzice (2.-3. 3. 2018) pořádaný FPS JČMF a MFF UK.

Záměrem bylo získat přesnější a relevantní informace a nastartovat efektivní komunikaci mezi všemi zúčastněnými lidmi a institucemi. Další informace, materiály a závěry jsou volně dostupné na stránce semináře.

2. seminář k revizím RVP ve fyzice

V únoru 2019 se uskuteční měl uskutečnit 2. seminář k problematice přípravy revizí RVP ve fyzice.

:!: Vzhledem k momentálně velkým turbulencím na NÚV a MŠMT a z toho plynoucích nejasností ohledně revizí RVP je setkání prozatím zrušeno. Až se situace uklidní, budeme vás samozřejmě informovat o novém termínu. :!:


Publikace

  • Studie K problematice fyzikálního vzdělávání na ZŠ a SŠ v ČR před revizemi RVP (Podkladová studie k revizi rámcových vzdělávacích programů), na jejímž vzniku se podílel široký kolektiv 30 autorů, včetně pracovníků naprosté většiny fakult připravujících učitele fyziky. (Oproti ostatním předmětům je takto široká spolupráce zřejmě unikátní.) Publikaci vydávají společně Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) a FPS JČMF. Studie je dostupná ke stažení zde
  • Vzhledem k omezenému stanovenému rozsahu studie se do ní některé rozsáhlejší připravené materiálů bohužel nedostaly; FPS (již nezávisle na NÚV) proto připravuje vydání navazující publikace s názvem K problematice fyzikálního vzdělávání na ZŠ a SŠ v ČR před revizemi RVP: Podrobnější pohledy (předpokládané vydání únor 2019)

start.txt · Poslední úprava: 2019/01/19 14:46 autor: Věra Koudelková