Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
start [2019/01/19 14:46]
Věra Koudelková [Semináře]
start [2019/05/28 23:33] (aktuální)
Věra Koudelková [Revize RVP ve fyzice aneb Mission impossible]
Řádek 6: Řádek 6:
  
 //Leoš Dvořák, leos.dvorak@mff.cuni.cz//​ //Leoš Dvořák, leos.dvorak@mff.cuni.cz//​
-=====Co už se událo ​co se připravuje:=====+ 
 +=====Revize RVP ve fyzice aneb "​Mission impossible"​===== 
 +Na začátku roku 2019 se zdálo, že revize RVP budou muset proběhnout velmi rychle, možná ​už do podzimu. Převážně z autorů podkladové studie (K problematice fyzikálního vzdělávání na ZŠ a SŠ v ČR před revizemi RVP, viz níže) ​se proto zformovala pracovní skupina, která začala pracovat na konkrétních návrzích výstupů pro revidované RVP. Přestože v současné době není tlak na rychlé dokončení tak velký, shodla se pracovní skupina, že má smysl na práci pokračovat nezávisle tak, aby vznikl materiál, který bude učitelům užitečný, ​který bude moci sloužit jako základ pro budoucí revize RVP. Vzhledem k turbulencím,​ které okolo revizí probíhají, ​se pro práci pracovní skupiny ujalo označení Mission impossible. Podrobnější informace jsou k dispozici v článku {{:​uvodsympoziasiryproud_ldvorak_mtr9.pdf |L. Dvořáka}}. 
 + 
 +Vzniklé materiály jsou určeny pro všechny učitele fyziky na libovolném stupni škol i pro učitele na 1. stupni ZŠ či v mateřských školách (podrobnosti {{ :​jak_a_co_ucit_ve_fyzice_od_ms_az_do_maturity_uvodni_informace.pdf |zde}}). Naší snahou je nabídnout vzniklé materiály k co nejširší diskuzi a k využití všem zájemcům. Budeme proto rádi, když budete materiály šířit mezi další učitele. Budete-li mít k vzniklým materiálům jakékoliv komentáře,​ dejte nám vědět na mail [[tabulkyRVPfyzika@gmail.com]]. 
 + 
 +Všechny materiály budou postupně ​idávány na [[https://​drive.google.com/​drive/​folders/​1IUatnDXhhJC_GLwTiH4CNCj9Fr89sxVr|google disk]], tamtéž jsou i podrobnější informace ke struktuře tabulek a smyslu jejich vzniku. ​  
 + 
 +====Přímé odkazy na vzniklé tabulky:​==== 
 +  * [[https://​drive.google.com/​open?​id=12q5AiIJqznvoFQ7IBpfqdcE1Yf1LVwsBhEjqPsj5m1I|Pohyb,​ kmitání a vlnění]] 
 + 
 + ​----------------- 
 + 
 +=====Co už se událo:=====
  
 ====Semináře==== ====Semináře====
Řádek 16: Řádek 29:
 [[seminar2018|stránce semináře]]. [[seminar2018|stránce semináře]].
 \\ \\
- 
-===2. seminář k revizím RVP ve fyzice=== 
-V únoru 2019 se <​del>​uskuteční</​del>​ měl uskutečnit [[seminar2019|2. seminář k problematice přípravy revizí RVP ve fyzice]]. 
  
  
-:!: **Vzhledem k momentálně velkým turbulencím na NÚV a MŠMT a z toho plynoucích nejasností ohledně revizí RVP je setkání prozatím zrušeno.** Až se situace uklidní, budeme vás samozřejmě informovat o novém termínu. :!: 
  
 ------- -------
Řádek 29: Řádek 38:
   * Studie ​ **K problematice fyzikálního vzdělávání na ZŠ a SŠ v ČR před revizemi RVP** (Podkladová studie k revizi rámcových vzdělávacích programů), na jejímž vzniku se podílel široký kolektiv 30 autorů, včetně pracovníků naprosté většiny fakult připravujících učitele fyziky. (Oproti ostatním předmětům je takto široká spolupráce zřejmě unikátní.) Publikaci vydávají společně Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) a FPS JČMF. Studie je dostupná ke stažení {{:​podkladova_studie.pdf|zde}}   * Studie ​ **K problematice fyzikálního vzdělávání na ZŠ a SŠ v ČR před revizemi RVP** (Podkladová studie k revizi rámcových vzdělávacích programů), na jejímž vzniku se podílel široký kolektiv 30 autorů, včetně pracovníků naprosté většiny fakult připravujících učitele fyziky. (Oproti ostatním předmětům je takto široká spolupráce zřejmě unikátní.) Publikaci vydávají společně Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) a FPS JČMF. Studie je dostupná ke stažení {{:​podkladova_studie.pdf|zde}}
  
-  *Vzhledem k omezenému stanovenému rozsahu studie se do ní některé rozsáhlejší připravené materiálů bohužel nedostaly; FPS (již nezávisle na NÚV) proto připravuje vydání navazující publikace s názvem **K problematice fyzikálního vzdělávání na ZŠ a SŠ v ČR před revizemi RVP: Podrobnější pohledy** (předpokládané vydání ​únor 2019)+  * Vzhledem k omezenému stanovenému rozsahu studie se do ní některé rozsáhlejší připravené materiálů bohužel nedostaly; FPS (již nezávisle na NÚV) proto připravuje vydání navazující publikace s názvem **K problematice fyzikálního vzdělávání na ZŠ a SŠ v ČR před revizemi RVP: Podrobnější pohledy** (předpokládané vydání ​léto 2019)
  
    
start.1547905572.txt.gz · Poslední úprava: 2019/01/19 14:46 autor: Věra Koudelková