English flag
Vyhledat English flag
Motor control Small gear Big gear Motor axle
Přístupů na web za
hodinu: 3
den: 283
týden: 1816
měsíc: 7072

Ukrajinští žáci v českých školách


  Organizace Člověk v tísni připravila online kurs češtiny pro ukrajinské asistenty pedagoga. Máte-li ve škole někoho takového, můžete mu kurs doporučit.
  V současné době mají mnozí učitelé ve svých třídách žáky z Ukrajiny. Vzhledem k tomu, že bychom (hlavně fyzikářům) chtěli pomoci, nabízíme jim možnost využít materiály, připravené kolegyní Natalyí Kazachkovou z Charkova.
Kromě toho jsme sem dali i další materiály, které jsou dostupné na různých webových stránkách a mohou být učitelům užitečné.
Materiály budeme postupně přidávat a doplňovat.

Pro výuku ukrajinských žáků můžete využít videa z cyklu Nezkreslená věda, který vytváří Akademie věd ČR.Nastavení titulků uděláte pomocí znaku "ozubeného kolečka", vyberete Titulky a Automatický překlad - ukrajinština. Pro české žáky máte k dispozici metodické listy připojené k videím.Pro ukrajinské žáky můžete využít tři přeložené a částečně přepracované metodické listy, které vytvořila Nataliya Kazachkova.Co je atom - ukr 
O tlaku a síle kolem nás - ukrCo je světlo- ukr
Podrobné informace o práci s ukrajinskými žáky napsala Nataliya Kazachkova v tomto článku.----------------------
Překlad studijního plánu Fyziky pro 7. - 11. ročník ukrajinských školz ukrajinštiny přeložila Nataliya Kazachkova

Přehled jednotlivých témat fyziky v 7. ročníku ukrajinských škol (v tomto ročníku žákům fyzika začíná), z ukrajinštiny přeložila Nataliya Kazachkova

Učebnice všech předmětů a ročníků - v ukrajinštině

Materiály ukrajinského ministerstva školství - po rozkliknutí se otevře rozvrh hodin, ke každé hodině je učební materiál, často i video. 

Odkaz na učebnice online s informacemi v češtině a ukrajinštině - nakladatelství Fraus 
Na serveru Učebnice pro Ukrajinu můžou základní i střední školy, nevládní organizace a další subjekty realizující adaptační programy pro uprchlíky objednat ZDARMA učebnice a další výukové materiály pro všechny věkové skupiny. Tento projekt se rozhodli realizovat Nadace PPF a The Kellner Family Foundation. Projekt vzniká v úzké spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.Nezapomnělo se ani na mateřské školy. Materiály pro ně jsou na adrese Inkluzivní školy.
Výukové materiály - z webu Učítelnice

Rychlá pomoc do matematiky

Rozcestník na další zdroje a materiály - aktuální pokyny MŠMT, příručka pro školy, Krabička poslední záchrany pro učitele, atd. - připravila Eduzměna pro Kutnohorsko, ale hodí se i jinde.


Heuréka není sama

Je součástí řady aktivit zaměřených jak na budoucí učitele fyziky, tak na fyzikální vzdělávání vůbec. Jmenovat můžeme například:

  • Soutěžní přehlídka významných činů ve zpřístupňování fyziky veřejnosti - Prezentace Heuréky Irenou Dvořákovou (dříve Koudelkovou) na akci České fyzikální společnosti. Zde bylo I. Dvořákové uděleno prestižní ocenění za rozvoj učitelských aktivit v projektu Heuréka.

  • Jarní semináře pro posluchače učitelství fyziky "a spřízněné duše" na Malé Hraštici (od roku 1997).

  • Letní MF tábory pro středoškoláky (pořádané nově od r. 1995 a předtím již s mnohem delší tradicí).

  • Výběrové semináře pro posluchače učitelství fyziky - např. "Fyzika I prakticky", "Elektřina a magnetismus krok za krokem", "Optika krok za krokem" a další.

  • Výběrové psychologické semináře pro budoucí učitele fyziky (v semestru i výjezdní víkendové semináře).

  • Kroužky fyziky vedené posluchači učitelství.

  • Akce zaměřené k propagaci fyziky, např. v rámci DOD, Dne na MFF nebo Invence 2001, 2002.

  • Podíl na evropském programu "Fyzika na scéně" (v letech 2000, 2001/2002 a 2003) a Science on Stage.

  • a samozřejmě - last but not least, jak říkají Angličané - již tradiční konference Veletrh nápadů učitelů fyziky.

Všechno tohle nás dává dohromady a spojuje nás s dalšími lidmi, pro něž učit fyziku je nejen zaměstnáním, ale v dobrém smyslu slova povoláním.

A možná (kdoví) tohle vše a spousta dalších aktivit dalších lidí, o nichž dosud ani nevíme, pomalu naplňuje určitou vizi, které bychom mohli říkat třeba české národní fyzikální obrození...