Logo soustředění

Jak už celý dlouhý název této akce napovídá, schází se na ní hlavně ti studenti MFF UK se svými učiteli, kteří se chtějí stát učiteli fyziky na středních a základních školách. Ale na druhou stranu je tato akce otevřena i pro další „spřízněné duše”. Účast na soustředění je zcela dobrovolná a kromě získaných zážitků nepřináší zúčastněným žádné jiné výhody.

Program se již tradičně dělí na dvě propojené části. Dopoledne a část odpoledne je většinou věnováno fyzice, ale ne nějaké složité teorii či přednáškám. Obvyklý průběh je takový, že na začátku všichni společně nebo vybraná skupinka lidí sepíšeme různé náměty, které se týkají zvoleného ústředního tématu, ze kterých je možné si vybírat. Nikdo ale není nějak omezován v dalším vymýšlení nových námětů i mimo rámec celkového tématu.

Typicky se zde ze zcela běžných materiálů pomocí jednoduchých nástrojů vyrábějí fyzikální a jiné přístroje, měřidla rozličných veličin nebo se přímo nějaké "tabulkové" hodnoty měří (více viz „Hraštické tabulky”). Dalo by se říci, že práce probíhá formou malých projektů. Každý den se všichni vzájemně krátce seznámí se svými výsledky nebo problémy a na závěr se koná velká „konference”, kde každý prezentuje ostatním své výrobky nebo získané výsledky.

Vlastní samostatné bádání a „kutění” bývá doplněno občas přednáškou nebo společným povídáním nad nějakým zajímavým tématem.

Kromě odborné náplně programu jsou připraveny i další aktivity a hry, které mají pobavit a poučit jinak. „Mimoodborná” část programu, jak ji říkáme, tvoří stejně důležitou součást celého soustředění.

Poslední aktualizace: 3. 9. 2021